Tęstinumas

Karaliaus Mindaugo profesinio mokymo centre sudaryta profesinio rengimo perimamumo galimybė: visos profesinio mokymo programos suderintos su šv. Ignaco Lojolos koleginių studijų programomis, taip numatytas nuoseklus perėjimas į kolegines studijas įskaitant profesinio mokymosi pasiekimus. Tai būdas sutaupyti laiko, kadangi sėkmingai profesinio mokymo programą baigęs asmuo gali per trumpesnį laiką (2 metus) įgyti aukštąjį koleginį išsilavinimą.

Šv. Ignaco Lojolos kolegija – dinamiška ir moderni katalikiška aukštoji mokykla, siekianti studijų, mokslo ir verslo sinergijos. „Kiekvienas iš mūsų galime tapti ateities kūrėju, pirmiausiai galvojančiu apie kitus ir tarnaujančiu kilniems tikslams. Tad kviečiu Jus pradėti nuo savęs ir siekti ne tik profesinio, bet ir dvasinio tobulėjimo“ – studijuoti kviečia kolegijos direktorius dr. Aivaras anužis.

KONTAKTAI PASITEIRAUTI

Šv. Ignaco Lojolos kolegija
Tel. (8 37) 20 02 60,
el. p. ilk@ilk.lt

Pagal galiojančią tvarką yra galimybė tęsti mokslą universitetinėse bakalauro ir magistro studijose Klaipėdos universitete.