Profesinis mokymas

Profesinio mokymo programos suskirstytos į 4 kryptis: grožio, socialinės gerovės, verslo ir sveikatos. Populiarios (masažuotojo, socialinio darbuotojo padėjėjo, kirpėjo, floristo ir kt.) ir inovatyvios (pėdos priežiūros paslaugos teikėjo, numatomos garso ir vaizdo technikos operatoriaus, gyvūnų masažuotojo ir kt.) mokymo programos orientuotos į sėkmę darbo rinkoje, tad 2013 metų duomenimis įsidarbino net 96 procentai baigusių mokinių. Nuo 2003 m. Centras įgijo europinį pripažinimą – buvo sertifikuotas „International Education Society“ (IES). Kiekvienas mokinys, baigęs pasirinktą profesinio mokymo programą, gali įgyti tarptautinį sertifikatą.

Mokytis pagal profesinio mokymo programas ir pirmajai kvalifikacijai įgyti priimami ne jaunesni kaip 14 metų asmenys:

 • neįgiję pagrindinio išsilavinimo;
 • turintys pagrindinį išsilavinimą;
 • turintys vidurinį išsilavinimą;
 • baigę adaptuotą programą;
 • baigę specialiąją programą;
 • užsieniečiai ir Lietuvos Respublikos piliečiai, atvykę, išvykę ar grįžę gyventi ir dirbti Lietuvos Respublikoje.

Stojantys į Karaliaus Mindaugo profesinio mokymo centrą asmenys dokumentų priėmimo komisijai pateikia šiuos dokumentus:

 • Išsilavinimo pažymėjimas (originalas);
 • Išsilavinimo pažymėjimas (kopija);
 • Paso, gimimo liudijimo ar asmens tapatybės kortelės kopija;
 • 4 fotonuotraukos;
 • Sveikatos pažyma (086/a forma);
 • Užsienio kalbos kalbinės kompetencijos lygio nustatymo pažyma (nuo 2011 metų 10 kl.);
 • Papildomi dokumentai (kopijos).

Visa informacija telefonu (8 37) 32 41 72 arba el. paštu priemimo.komisija@kaupa.lt.