Tekstilės gaminių priežiūros darbuotojas

Mokykitės: 12 klasių (trukmė 2 metai)

Mokymo programa skirta paruošti kvalifikuotus tekstilės gaminių priežiūros darbuotojus, turinčius teorinių žinių ir praktinių įgūdžių tekstilės gaminių priežiūros srityje, gebančius kokybiškai atlikti tekstilės gaminių priežiūros paslaugą.

Būsimieji tekstilės gaminių priežiūros darbuotojai teoriniuose užsiėmimuose mokomi darbuotojų saugos ir sveikatos, aplinkosaugos ir higienos, tekstilės medžiagotyros, drėgminio šiluminio apdorojimo pagrindų, skalbimo, valymo, gaminių taisymo technologijų, skalbimo, valymo įrangos ir medžiagų, gaminių taisymo įrankių ir priemonių naudojimo, paslaugos teikimo ir kainodaros ir kt.

Praktinis mokymas vyksta mokomosiose dirbtuvėse. Gamybinė praktika atliekama Centro praktinio mokymo bazėje bei įmonėse, jos trukmė 15 savaičių. Gamybinės praktikos metu įtvirtinami ir tobulinami praktiniai gebėjimai.

Mokinio, išklausiusio visą mokymo programą, profesinį pasirengimą parodo kompetencijų vertinimo egzamino rezultatai, kurių metu įvertinamos programoje nurodytos kompetencijos, bendrieji gebėjimai. Kompetencijų vertinimo egzaminų komisijos sudėtį, organizavimą, baigiamųjų dokumentų išdavimo tvarką reglamentuoja Švietimo ir mokslo ministerija. Baigusiajam suteikiama tekstilės gaminių priežiūros darbuotojo kvalifikacija ir vidurinis išsilavinimas.

Baigus tekstilės gaminių priežiūros darbuotojo mokymo programą mokymąsi galima tęsti pagal technologijos mokslų studijų srities programas kolegijose ir universitetuose, įgytą kvalifikaciją tobulinti savarankiškai ar stažuotėse.

Kvalifikacijos aprašas

Tekstilės gaminių priežiūros darbuotojo kvalifikacija reikalinga norint dirbti tekstilės gaminių priežiūros darbuotojo darbą.

Asmuo, įgijęs tekstilės gaminių priežiūros darbuotojo kvalifikaciją, turi:

 • gebėti parinkti paslaugos teikimo rūšį;
 • mokėti įvertinti tekstilės gaminių sandarą, savybes;
 • mokėti nustatyti defektus;
 • gebėti skirti ir derinti spalvas;
 • tinkamai parinkti tekstilės gaminių priežiūros būdus ir priežiūros medžiagas, įrankius, įrangą;
 • parengti juos darbui;
 • valyti, skalbti, lyginti, taisyti tekstilės gaminius taikant naujausias technologijas ir modernią įrangą bei priemones;
 • saugiai dirbti įrankiais, įranga ir medžiagomis;
 • pakuoti tekstilės gaminius,
 • priimti, įforminti paslaugos užsakymą,
 • kultūringai bendrauti su klientais,
 • gebėti dirbti kolektyve ir individualai,
 • mokėti dirbti atsakingai, kruopščiai, savarankiškai,
 • gretai ir kompetetingai spręsti problemas,
 • turėti gerą regėjimą,
 • būti būti atsparus alergijoms ir nesirgti kvėpavimo takų ligomis

Įgiję tekstilės gaminių priežiūros darbuotojo kvalifikaciją asmenys gali dirbti įvairiose cheminio valymo, skalbimo, perdažymo, tekstilės gaminių taisymo paslaugas teikiančiose įmonėse.

Susidomėjote? Kviečiame mokytis!

Kviečiame drąsiai skambinti ir užduoti rūpimus klausimus tel. +370 626 64580 arba 8 37 32 41 72