Šventinės Rugsėjo 1-osios akimirkos (foto, video) / 2017-09-01

Su Rugsėjo 1-ąja!

Kasmet rugsėjis mus visus sugrąžina iš vasaros ir dovanoja gražią, prasmingą Mokslo ir žinių šventę. Vis pasikartojančią ir kaskart vis kitokią. Nauji mokiniai, nauji iššūkiai ir atradimai. „Tegul Rugsėjo 1 – oji tampa prasminga įžanga į bendrą darbą, kurio sėkmė priklausys nuo mūsų susitelkimo ir bendruomeniškumo,“ – visiems susirinkusiems šventinę dieną Karaliaus Mindaugo profesinio mokymo centro kiemelyje linkėjo direktorė dr. Laimutė Anužienė.

Pakilią nuotaiką gražios šventės proga dovanojo Centro ikimokyklinio ugdymo skyriaus bendruomenė. Lopšelio-darželio vaikučiai ir pedagogai dainavo lietuvių liaudies dainas. Pasipuošę tautiniais kostiumais jie priminė, kad šie metai Lietuvoje yra paskelbti tautinio kostiumo metais. Centro floristų dėka pražydęs kiemelis pristatė, kad šiame Centre rengiami puikūs šio amato specialistai.

Pedagogų rankose sugulus gėlių žiedams, išklausius sveikinimų ir palinkėjimų visa Karaliaus Mindaugo profesinio mokymo centro bendruomenė Lietuvos kariuomenės Karinių oro pajėgų orkestro mušamu ritmu buvo palydėta iki Kauno Šv. Apaštalų Petro ir Povilo arkikatedros bazilikos, kur dalyvavo iškilmingose šv. Mišiose. Šv. Mišių aukai vadovavo J. E. arkivyskupas emeritas Sigitas Tamkevičius SJ. Jis visiems susirinkusiems linkėjo Dievo palaimos, išminties ir kantrybės einant nelengvu pažinimo keliu. Karaliaus Mindaugo PMC bendruomenei sveikinimus perdavė Lietuvos ir Latvijos jėzuitų provincijolas t. Vidmantas Šimkūnas, SJ bei t. Gintaras Vitkus SJ.

Pasibaigus šv. Mišioms nauji bendruomenės nariai dar neskubėjo skirstytis, šnekučiavosi tarpusavyje, domėjosi, kaip vyks pamokos, kas bus jų grupių vadovai. Troškimas pažinti ir atrasti savo svajonių profesiją – pagrindis jaunų pirmakursių siekis. Linkime drąsiai įsilieti į Centro bendruomenę! Tegul šiuos mokslo metus lydi draugiškumas, supratimas, noras dalintis patirtimis ir atradimais! Kviečiame tapti aktyviais ir iniciatyviais draugais Centro „facebook“ paskyroje!

Primename, kad iki rugsėjo 6 d. vyksta papildomas priėmimas! Tad visus tuos, kurie troško įstoti pirmojo etapo metu, bet neįstojo, arba tiesiog neseniai apsisprendė įgyti profesiją ir svarsto – kviečiame suskubti ir dalyvauti priėmime. Susipažinkite su papildomu priėmimu čia.

Karaliaus Mindaugo profesinio mokymo centro informacija

137313731373137313731373137313731373137313731373137313731373137313731373137313731373