Sukirpėjas-konstruktorius

Mokykitės:  po 12 klasių (trukmė 1,5 metų)

Mokymo programa skirta rengti sukirpėjus-konstruktorius, gebančius konstruoti, modeliuoti, sukirpti, primatuoti ir siūti moteriškus, vyriškus, vaikiškus drabužius, organizuoti savo darbinę veiklą, tvarkyti individualios įmonės verslo apskaitą.

Siekiant šių tikslų gebantys siūti būsimieji sukirpėjai-konstruktoriai ir modeliuotojai teoriniuose užsiėmimuose mokomi audinių sukirpimo, konstravimo ir modeliavimo, specialaus piešimo, spalvų derinimo, madų ir stiliaus, figūros tipų nustatymo, modelių ir konstrukcijų parinkimo, puošybos elementų numatymo, matavimo ir drabužių dydžių nustatymo, vyriškų, moteriškų, vaikiškų drabužių detalių ir medžiagų derinimo, drabužių ir jų defektų taisymo, buhalterinės apskaitos pagrindų, darbų saugos, informacinių technologijų, specialybės užsienio kalbos, ekonomikos ir verslo pagrindų, valstybinės kalbos kultūros ir specialybės kalbos, estetikos, kūno kultūros ir kt.

Praktinis mokymas vyksta Centro siuvimo dirbtuvėse, įvairiose siuvimo įmonėse. Praktinio mokymo trukmė - 40 savaičių. Jo metu įtvirtinami ir tobulinami konstravimo, modeliavimo, sukirpimo, drabužių primatavimo ir kt. gebėjimai.

Mokinio, išklausiusio visą mokymo programą, profesinį pasirengimą parodo kompetencijų vertinimo egzamino rezultatai, kurių metu įvertinamos programoje nurodytos kompetencijos, bendrieji gebėjimai. Kompetencijų vertinimo egzaminų komisijos sudėtį, organizavimą, baigiamųjų dokumentų išdavimo tvarką reglamentuoja Švietimo ir mokslo ministerija. Baigusiajam suteikiama sukirpėjo-konstruktoriaus kvalifikacija.

Baigus sukirpėjo-konstruktoriaus ir modeliuotojo mokymo programą mokymąsi galima tęsti aukštojo mokslo gamybos ir perdirbimo studijų krypties programas.

Kvalifikacijos aprašas

  Sukirpėjo-konstruktoriaus kvalifikacija reikalinga norint dirbti sukirpėju-konstruktoriumi. Asmuo, įgijęs sukirpėjo-konstruktoriaus kvalifikaciją, turi:

  • gebėti kurti ir piešti drabužių modelius bei pritaikyti juos žmogaus figūrai, paruošti naujus drabužių modelius gamybai, konstruoti ir modeliuoti moteriškus, vyriškus bei vaikiškus drabužius, parengti drabužio brėžinius, sukirpti ir siūti drabužius universaliomis bei specialiomis siuvimo mašinomis, primatuoti drabužius, naudotis drabužių gamybos įranga, tvarkyti individualios įmonės verslo apskaitos dokumentus;
  • žinoti mados tendencijas, kirpimo ir siuvimo technologijas, žmogaus figūros tipus, verslo apskaitos dokumentų tvarkymo reikalavimus, žaliavas, buhalterinės apskaitos pagrindus, darbų saugos taisykles;
  • mokėti dirbti atsakingai, kruopščiai ir savarankiškai, organizuoti savo darbą, efektyviai bendrauti su klientais ir kolegomis.

Įgiję sukirpėjo-konstruktoriaus kvalifikaciją asmenys gali dirbti sukirpėjais-konstruktoriais siuvimo įmonėse, individualiose siuvimo ateljė, bendrose Lietuvos ir užsienio šalių įmonėse, steigti individualią įmonę.

Susidomėjote? Kviečiame mokytis!

Kviečiame drąsiai skambinti ir užduoti rūpimus klausimus tel. +370 626 64580 arba 8 37 32 41 72