Sodininko ir daržininko mokymo programa

Mokykitės: po 12 klasių (trukmė 2 metai)

Specializacijos: Gėlių auginimas, Bitininkystė

Sodininko ir daržininko mokymo programa skirta parengti sodininkus ir daržininkus, gebančius dirbti penkiose veiklos srityse: augalų aplinkos ekologinis modeliavimas; sodo augalų, daržovių auginimas ir dauginimas; ūkio veiklos organizavimas; gėlių auginimas; bičių priežiūra ir bičių produktų rinkimas. Programa nukreipta į specialybinių žinių ir įgūdžių formavimą, kryptingą pasirinktos profesinės veiklos vystymą, asmenybės, gebančios integruotis besikeičiančioje ekonominėje ir socialinėje aplinkoje, ugdymą.

Besimokantieji šioje mokymo programoje mokosi profesijos mokymo dalykų: įvadas į profesiją, ugdymas karjerai, darbuotojų sauga ir sveikata, augalų morfologija ir fiziologija, sodo, daržo, medingųjų ir dekoratyviųjų augalų įvairovė ir sistematika, dirvožemio pagrindai, agrochemija, ekologinė gamyba ir gamtosauga, žemės ūkio darbų mechanizavimas, sodininkystės technologijos, daržininkystės technologijos, augalų apsauga, sodo ir daržo produktų kokybė ir jos kontrolė, sodo ir daržo produktų laikymas ir perdirbimas, verslo vadyba, specialybės užsienio kalba.

Bendrųjų profesinio mokymo dalykų: civilinė sauga, ekonomikos ir verslo pagrindai, profesijos informacinės technologijos, lietuvių kalbos kultūra ir specialybės kalba, estetika, kūno kultūra.

Praktika vyks Aleksandro Stulginskio universiteto (ASU) Pomologijos sode, planuojamos praktikos vietos - Stasio Šimkaus sodyba, LAMMC Sodininkystės ir daržininkystės institutas Babtuose ir kiti tinkami objektai.

Kvalifikacijos aprašas:

Asmuo, įgijęs Sodininko ir daržininko kvalifikaciją, turi gebėti:

 • Įvertinti augalo sandarą ir jo organuose vykstančius fiziologinius procesus;
 • Parinkti įvairių augalų grupių auginimui tinkamą aplinką;
 • Taikyti ekologinio ūkininkavimo pagrindus;
 • Parinkti tinkamiausią sodo ir daržo augalų dauginimo būdą;
 • Praktiškai atlikti sodo ir daržo augalų priežiūros darbus pagal technologines korteles;
 • Sudoroti sodo ir daržo produkciją;
 • Įvertinti rinkos galimybes ir jos vystymosi tendencijas;
 • Planuoti savo ūkio gamybos apimtis bei investicijas;
 • Apskaičiuoti gamybos apimtis ir finansus;
 • Dirbti laikantis darbų saugos reikalavimų;
 • Įvertinti gėlių įvairovę ir jas padauginti;
 • Auginti gėles;
 • Sudaryti gėlių apsaugos nuo ligų ir kenkėjų planą ir praktiškai jį pritaikyti;
 • Parinkti bičių motinėlių auginimo ir panaudojimo bitynų plėtrai technologiją;
 • Kopti medų, rinkti kitus bičių produktus ir mokėti atlikti pirminį jų sutvarkymą bei realizavimą;
 • Atpažinti bičių ir jų perų ligas, kenkėjus, saugiai taikyti efektyvius prevencijos ir gydymo būdus.  Sukomplektuoti bitynui reikalingą inventorių.

Asmuo, įgijęs sodininko ir daržininko kvalifikaciją gali dirbti savarankiškai, valstybinėse ir privačiose įmonėse, ūkininkų ūkiuose, gamybinėse organizacijose, žemės ūkio bendrovėse.

Susidomėjote? Kviečiame mokytis!

Kviečiame drąsiai skambinti ir užduoti rūpimus klausimus tel. +370 626 64580 arba 8 37 32 41 72