Seminaras sukvietė inovatyvius pedagogus / 2017-05-12

LIPRIA prezidentė N. Deksnienė (iš dešinės) ir LIPRIA veiklų koordinatorė N. Dinapienė.

Gegužės 11 d. Karaliaus Mindaugo PMC sektoriniame praktinio mokymo centre „Modus“ vyko Lietuvos inovatyvių profesinio rengimo įstaigų asociacijos (toliau – LIPRIA) organizuotas inovatyvių pedagogų seminaras tema „Ką reiškia būti inovatyviu mokytoju“.

Anot LIPRIA prezidentės Nijolės Deksnienės, reikia skatinti mokytojų tobulėjimą, jų atvirumą naujovėms siekiant kiekvieno mokinio asmeninės pažangos. Modernios technologijos, milžiniški informacijos srautai kelia nemažai iššūkių, kuriuos reikia priimti. Mokytojai turi nuolat mokytis ir gebėti inovatyviai taikyti naujus mokymo metodus, informacines technologijas, kūrybiškai bei įdomiai kurti pamokų scenarijus, vesti užklasines veiklas.

Seminaro metu mokytojai turėjo galimybę pasidalinti gerąja patirtimi, pristatyti savo profesinėse mokyklose taikomus inovatyvius mokymo metodus, projektus. Anot LIPRIA veiklų koordinatorės Nijolės Dinapienės, tokie seminarai tampa puikia platforma diskusijai, pokyčių inicijavimui, skatina mokytojų tarpusavio bendravimą ir bendradarbiavimą.

Seminaro metu pedagogai diskutavo apie iššūkius profesiniame mokyme, kėlė klausimą, kaip galima būtų prisidėti prie profesinio mokymo tobulinimo ir viešinimo. Mokytojai išskyrė mokymų temas ir sritis, kur jie norėtų patobulėti. Mokslininkai tikina, kad tarp pačių svarbiausių šiandien yra dvi kompetencijos pedagogams - mokymasis mokytis ir informacinių technologijų taikymas mokymosi procese. Šiuolaikiniai pedagogai privalo gebėti taikyti technologijomis grindžiamą mokymąsi bei skaitmeninį raštingumą.

Karaliaus Mindaugo PMC dirbantys profesijos mokytojai džiūgauja, nes pastaraisiais metais Centras skyrė ypač daug dėmesio informacinių ir komunikacinių sistemų plėtrai. Visa tai tam, kad įstojusiems čia mokytis būtų sukurta kuo patrauklesnė ir modernesnė mokymosi aplinka. Nuotolinio mokymosi auditorijos, virtuali MOODLE mokymosi aplinka, kabinetai su naujausia IT įranga, interaktyvios lentos, vertimų, diskusinė įranga, interaktyvi informacijos sklaidai sukurta televizijos ekranų valdymo sistema ir daug kitų inovatyvių sprendimų – tik dalis IT naujovių kokybiškam mokymui ir mokymuisi. Inovatyvus informacijos pateikimas ypač motyvuoja mokinius, skatina jų įsitraukimą.

Karaliaus Mindaugo profesinio mokymo centro informacija

13051305130513051305