Projekto dėka sukurti inovatyvūs nuotolinio mokymo moduliai / 2017-10-05

Sukurtų modulių testavimo procesas.

Nuo 2014 m. rugsėjo 1 d. Karaliaus Mindaugo profesinio mokymo centras (toliau – Centras) dalyvavo Vytauto Didžiojo universiteto vykdomame projekte „Inovatyvūs požiūriai į suaugusiųjų bendrųjų kompetencijų tobulinimą“ (Innovative Approaches in Developing Key Competences for Adults) Nr. NPH2-2014/10148. Šių metų rugsėjį pasibaigęs projektas tapo reikšmingu šalių partnerių pasiektais rezultatais.

Projekto dalyviai iš penkių Europos šalių (Lietuvos, Danijos, Latvijos, Norvegijos ir Suomijos) įsipareigojo įgyvendinti tikslą - atsižvelgiant į poreikių analizės rezultatus, sukurti keturis - komunikacinį, tarpkultūrinį, verslumo ir mokymosi mokytis - inovatyvius nuotolinio mokymo modulius, skirtus suaugusiųjų bendrųjų gebėjimų ugdymui. Trejus metus kurti moduliai patalpinti nuotolinio mokymo platformoje:  http://akc.vdu.lt/results/modules/.

Projekte dalyvavusio Centro tikslas buvo įgyvendinti Komunikacijos kompetencijos modulio sukūrimą. Metodinio darbo vadovė (vertybiniam ugdymui) dr. Vilma Šliužaitė ir mokytoja vertybiniam ugdymui Ilona Noreikienė kartu su partneriais iš Suomijos įdėjo daug pastangų, kad modulis savo turiniu būtų patrauklus ir interaktyvus besimokantiesiems.

Kuriant komunikacijos modulį buvo bendradarbiaujama, dalinamasi patirtimi su kitų šalių projekto dalyviais, organizuoti du darbiniai susitikimai Danijoje ir Suomijoje. Anot projekte dalyvavusios Centro vertybinio ugdymo mokytojos Ilonos Norekienės, komunikacijos moduliu siekiama, kad asmuo baigęs mokymus įgautų ir plėtotų komunikavimo kompetenciją bei tuo pačiu būtų atviras ir pagarbus kitokiam požiūriui, pozityvioms iniciatyvoms ir konstruktyviam dialogui. Anot I. Noreikienės, komunikacijų gebėjimų svarba nuolat auga, o asmenys, turintys šių gebėjimų, jaučiasi labiau pasitikintys įvairiose gyvenimo sferose.

Š.m. gegužės 9-10 d. baigiamojo vizito Suomijoje metu buvo aptarti pasiekti rezultatai. „Sukurti kompetencijų moduliai yra paremti naujais, pažangiais metodais ir suteiks galimybę suaugusiems besimokantiesiems padidinti savo veiklos efektyvumą, tapti konkurencingesniais darbo rinkoje bei efektyviai veikiantiems asmeniniame gyvenime,“ – pasakoja susitikime Suomijoje dalyvavusi I. Noreikienė.

Rugsėjo mėnesį KMPMC atliktas visų modulių testavimas. Testavime dalyvavę KMPMC darbuotojai susipažino su verslumo kompetencijos turiniu bei gavo keletą patarimų, į kuriuos svarbu atsižvelgti pradedant verslą. Anot Centro metodinio darbo vadovės (vertybiniam ugdymui) dr. Vilmos Šliužaitės, išbandydami modulį Tarpkultūrinė kompetencija dalyviai daugiau sužinojo  apie kitų kultūrų ypatumus bei įvairovę, patobulino gebėjimą be išankstinių nuostatų priimti žmones su kultūriniais skirtumais, gerbiant jų kultūrines vertybes. Testuodami modulį Mokymosi mokytis kompetencija dalyviai susipažino su problema grįstu mokymu (-si) bei pagilino gebėjimą reflektuoti mokantis mokytis. Išbandydami Komunikacijos modulį dalyviai pagilino gebėjimą įsivertinti/reflektuoti komunikacinę veiklą.

Tikimasi, kad projekto rezultatai ženkliai prisidės prie suaugusiųjų bendrųjų kompetencijų tobulinimo bei tarptautinio suaugusiųjų švietimo įstaigų tinklo kūrimo.

Karaliaus Mindaugo profesinio mokymo centro informacija