Projektinė veikla

Kompetentinga, šiuolaikiška ir inovatyvių idėjų nestokojanti projektų rengimo komanda kartu su Centro bendruomene rengia ir vykdo įvairius projektus šiose programose: Mokymosi visą gyvenimą, Erasmus +, Europos ekonominės erdvės ir Norvegijos finansinių mechanizmų, Europos socialinio fondo, Europos regioninės plėtros fondo bei Sanglaudos fondo.

Nuo 2000 m. centras įgyvendino įvairių projektų už 17 mln. Eurų, o į stažuotes užsienyje išvyko: 157 mokytojai, 1743 mokiniai.

VYKDOMI PROJEKTAI

PAVADINIMASĮGYVENDINIMO LAIKOTARPISPROJEKTO NUMERISPROJEKTO TINKLAPISKMPMC KONTAKTINIS ASMUO
PRADŽIAPABAIGA
Pagalba būsimoms mamytėms – ES šalių patirtis2014 m. liepa2016 m. liepa2014-1-LT01-KA102-000055 Projektų skyrius, Kęstutis Želnys
Sinbad - a journey to promote key competences in early childhood education through storytelling2014 m. rugsėjis2016 m. rugsėjis2014-1-DE02-KA202-001571http://bit.ly/2iJypBvProjektų skyrius, Kęstutis Želnys
European Partnership for Service Specialists2014 m. rugsėjis2016 m. rugsėjis2014-1-LT01-KA200-000604http://bit.ly/2jmiPfIProjektų skyrius, Andriejus Muntianas
Mokytojų ir mokinių praktika ES šalyse2015 m. liepa2017 m. liepa2015-1-LT01-KA012-013039 Projektų skyrius, Kęstutis Želnys

Mokytojų profesinių kompetencijų tobulinimas tarptautinėje praktikoje

2016 m.2017 m.2016-1-LT01- KA102-023082 Projektų skyrius, Kęstutis Želnys
Erasmus+“ absolventams: platesnė integracija į Lietuvos darbo rinką2016 m.2017 m.

2016-1-LT01- KA102-022911

 Projektų skyrius, Kęstutis Želnys
Lernen und Lehren im europäischen Kontext2016 m.2017 m.

2016-1-DE02-KA102-003208

 Projektų skyrius, Kęstutis Želnys
Development of Sectoral Qualification Descriptors for EQF level 52016 m.2018 m.2016-1-LT01-KA202-023178 Projektų skyrius, Andriejus Muntianas

 

PAVADINIMASĮGYVENDINIMO LAIKOTARPISPROJEKTO NUMERISPROJEKTO TINKLAPISKMPMC KONTAKTINIS ASMUO
PRADŽIAPABAIGA

„PROMOTE Tolerance – CELEBRATE Diversity“

2016 m. rugpjūtis2017 m. rugpjūtis

NPJR-2016/10136

 Projektų skyrius, Rasa Žilinskaitė
Innovative Approaches in Developing Key Competences for Adults2014 m. rugsėjis2017 m. rugsėjisNPHZ-2014/10148 

Projektų skyrius,

Andriejus Muntianas
Massage and Foot Care for Our Health and Wellness2017 m. rugsėjis2018 m. rugpjūtisNPJR-2017/10246 

Projektų skyrius,

Gabija Stanaitytė

 

PAVADINIMASĮGYVENDINIMO LAIKOTARPISPROJEKTO NUMERISPROJEKTO TINKLAPISKMPMC KONTAKTINIS ASMUO
PRADŽIAPABAIGA
„Suaugusiųjų bendrųjų gebėjimų plėtotė taikant e-mokymą“2015 m. rugsėjis2016 m. rugsėjisEEE-LT08-ŠMM-01-K-01-014www.kaupa.lt

Projektų skyrius,

Algimantas Teresevičius

 

ĮVYKDYTI PROJEKTAI

 

2013 - 2015 metai

Floristikos specialybės mokinių profesinių kompetencijų tobulinimas per tarptautinę praktiką2014-1-LT01-KA102-000209
Tradicinių drabužių siuvimo technologijosLLP-LdV-PRT-2013-LT-0406

Pameistrystės taikymas vykdant socialinės rizikos jaunimo profesinę integraciją

LLP-LdV-TOI-2013-LT-0125
Water: The life of my river- my life2012-1-ES1-COM06-52394-8
Mokymo priemonių modulinėms plaukų ir grožio priežiūros bei paslaugų namuose posričių profesinio mokymo programoms parengimas ir modulinių mokymo programų išbandymasVP1-2.2-ŠMM-04-V-03-013

Kirpimo, grožio ir susijusių paslaugų sektorinis praktinio mokymo centras

VP3-2.2-ŠMM_13-V-02-004
Role of YOUTH in societyNPJR-2014/10269

 

2011 - 2013 metai

Paslaugų pardavimo kompetencijų ugdymas remiantis ES paslaugų sektoriaus įmonių patirtimiLLP-LdV-IVT-2011-LT-0541
Paramediko mokymo programos tobulinimas – pirmoji pagalba vaikamsLLP-LdV-VETPRO-2011-LT-0633
Verslumas profesiniame mokyme ir Europos darbo rinkojeLLP-LdV-VETPRO-2011-LT-0644
Pedagoginė verslumo laboratorijaLLP-LdV-VETPRO-2011-LT-0605
"Mokinys - mokymo proceso dalyvis"LLP-GRU-MP-2010-LT-00076
Egzotinių gyvūnų priežiūra. Praktinio mokymo programos tobulinimasLLP-LdV-VETPRO-2012-LT-0737
Praktinių kompetencijų tobulinimas, įsisavinant naujoviškus būdus ir technologijasLLP-LdV-IVT-2012-LT-0674
"Ekoturizmas: naujos žinios per naujoves, naujos darbo vietos per žinių panaudą " (ECOTOUR)2011-1-CY1-LEO05-01564
„Netradicinio ugdymo modelis PATIRTIES PANAUDA MOKINIŲ ŽINIOMS IR GEBĖJIMAMS ĮTVIRTINTI“VP3-2.2-ŠMM_13-V-02-044
Mokinių komunikacinių gebėjimų lavininmas paslaugų sektoriaus veiklojeLLP-LdV-IVT-2013-LT-0852
Care for EuropeDE/12/LLP-LdV/VETPRO/2
EXPANDVET: profesinio mokymo kokybės užtikrinimo sistemų tobulinimas (lyginamosios analizės įrankis)LLP-LdV-TOI-2012-LT-117

 

2008 - 2010 metai

Tarptautinė patirtis būsimiems apželdinimo specialistamsLLP-LdV-IVT-2009-LT-0286
Inovatyvi ir pažangi siuvėjo profesinė patirtisLLP-LdV-PLM-2009-LT-0312
Profesinių mokyklų ir darbdavių sąveika organizuojant mokinių praktikas: tarptautinė patirtisLLP-LdV-VETPRO-2009-LT-0327
Mada ir etikaLLP-GRU-MP-2009-LT-00039
Danish - lithuanian vocational education for continuity of competence (DALIVECC)JR-2009-1-18320
Pastato esančio K. Mindaugo pr. 11 rekonstravimas, pagerinant energetines charakteristikasVP3-3.4-ŪM-03-V-01-095
Ortopedijos specialistų mokymo aplinkos modernizavimasLT0060
Šešiolikos probleminių Lietuvos teritorijų Š.IR.D.I.S. (šeimos ir darbo įsipareigojimų derinimas)VP1-1.1.-SADM-04-K-01-047
Naujų technologijų įvaldymas per profesinių kompetencijų ir įgūdžių ugdymąLLP-LdV-PLM-2008-LT-0188
Gyvūnų priežiūros specialistų verslumo ir kompetencijų ugdymasLLP-LdV-VETPRO-2008-LT-0189
Kompetencijų ugdymas taikant e-mokymąLLP-LdV-VETPRO-2008-LT-0117
Tarptautinė patirtis paslaugų teikėjamsLLP-LdV-IVT-2008-LT-0139
Margi rūbai margo svietoLLP-GRU-MP-2008-LT-00069

 

2005-2006 metai

Neformalaus mokymo inovacijų įtaka specialybinėms ir bendrosioms kompetencijoms gerintiLT/05/EX/1/0937
Protezavimo/ortezavimo srities specialistų rengimo modernizavimo kryptys orientuojantis į ISPO standartusLT/05/EX/1/0934
Profesinio rengimo pažanga kaimo plėtrai (PROVOTRAIN)LV/05/B/F/PP – 172.007
Švietimas informacinei visuomenei-

 

2003-2004 metai

Europos švietimo inovacijų panauda profesijos mokytojų kompetencijos tobulinimuiLT/04/EX/1/0728
Išvaizdos stiliaus dizainerio kompetencijų patikra europinių reikalavimų konteksteLT/04/PL/2/0727
Profesinio rengimo standartų tobulinimas, įdiegimas ir harmonizavimas naujojoje Europos SąjungojeLT/04/B/F/PP-171019
Verslumo ugdymas ES profesinės karjeros projektavimo konteksteLT/03/PL/1/0556
Rekreacinė ir reabilitacinė žirgininkystėPT3020045
Asmeninės karjeros projektavimas kurorto versleLT/04/PL/3/0627
Kurortinio verslo vystymasis siekiant padidinti gyventojų įsidarbinimo galimybesLT/04/B/F/PP/171019
Techninės ortopedijos srities specialistų mokymo programų tobulinimas-
Inovatyvių karjeros konsultavimo metodikų integravimas I bedarbiu ir būsimųjų darbuotojų mokymo programasLT/04/EX/1/0725
Baigiamųjų kvalifikacinių egzaminų infrastruktūros ir turinio modernizavimasLT01.13.01.01.0022
Švietimas informacinei visuomenei-
Bendrųjų kompetencijų ugdymo technologijų modernizavimas profesiniame rengimeBPD2004-ESF-2.4.0-03-05/0163

 

2000 – 2002 metai

Šukuosenų menas, naujos technikos ir technologijos individualiai profesinei kokybei ir kompetencijai vystytiLT/00/PL/1/0155
Naujos stilisto specialybės kūrimas – išvaizdos ir įvaizdžio kūrėjo tęstinės studijosLT/01/B/F/PP-137005
Kosmetikos specialistų rengimo profesinių kompetencijų derinimas prie tarptautinių standartųLT/02/EX/1/0334
Pasirengimas naujai stilisto specialybei: Europinis kontekstasLT/02/PL/1/0323
Aprūpinimo reabilitacine technika sistemos tobulinimasLT/02/EX/1/0324
Verslumo ir inovacijų skatinimas per tarpkultūrinį pažinimą ir tarptautinio darbo patirtįLT/02/PL/3/0335
Socialinio darbo specialistų profesinės kompetencijos tobulinimasLT/02/EX/1/0333
Specializuota užsienio kalba profesijos mokytojamsLT/03/EX/2/0617
Paslaugų verslo programų akreditavimo tinklo kūrimasLT01.13.01.01.0126
Pasirengimas naujos ortopedinės avalynės techniko mokymo programos įgyvendinimuiLT.01.13.01.01.0121

 

Aktualu moksleiviams. Kviečiame užpildyti „Europass“ CV ir pristatyti savo įgūdžius, kompetencijas, kvalifikaciją bei darbo patirtį būsimam darbdaviui!