Projektinė veikla

Kompetentinga, šiuolaikiška ir inovatyvių idėjų nestokojanti projektų rengimo komanda kartu su Centro bendruomene rengia ir vykdo įvairius projektus šiose programose: Mokymosi visą gyvenimą, Erasmus +, Europos ekonominės erdvės ir Norvegijos finansinių mechanizmų, Europos socialinio fondo, Europos regioninės plėtros fondo bei Sanglaudos fondo.

Nuo 2000 m. centras įgyvendino įvairių projektų už 17 mln. Eurų, o į stažuotes užsienyje išvyko: 157 mokytojai, 1743 mokiniai.

VYKDOMI PROJEKTAI

PAVADINIMASĮGYVENDINIMO LAIKOTARPISPROJEKTO NUMERISPROJEKTO TINKLAPISKMPMC KONTAKTINIS ASMUO
PRADŽIAPABAIGA
Pagalba būsimoms mamytėms – ES šalių patirtis2014 m. liepa2016 m. liepa2014-1-LT01-KA102-000055 Projektų skyrius, Kęstutis Želnys
Sinbad - a journey to promote key competences in early childhood education through storytelling2014 m. rugsėjis2016 m. rugsėjis2014-1-DE02-KA202-001571http://bit.ly/2iJypBvProjektų skyrius, Kęstutis Želnys
European Partnership for Service Specialists2014 m. rugsėjis2016 m. rugsėjis2014-1-LT01-KA200-000604http://bit.ly/2jmiPfIProjektų skyrius, Andriejus Muntianas
Mokytojų ir mokinių praktika ES šalyse2015 m. liepa2017 m. liepa2015-1-LT01-KA012-013039 Projektų skyrius, Kęstutis Želnys

Mokytojų profesinių kompetencijų tobulinimas tarptautinėje praktikoje

2016 m.2017 m.2016-1-LT01- KA102-023082 Projektų skyrius, Kęstutis Želnys
Erasmus+“ absolventams: platesnė integracija į Lietuvos darbo rinką2016 m.2017 m.

2016-1-LT01- KA102-022911

 Projektų skyrius, Kęstutis Želnys
Lernen und Lehren im europäischen Kontext2016 m.2017 m.

2016-1-DE02-KA102-003208

 Projektų skyrius, Kęstutis Želnys
Development of Sectoral Qualification Descriptors for EQF level 52016 m.2018 m.2016-1-LT01-KA202-023178 Projektų skyrius, Andriejus Muntianas

 

PAVADINIMASĮGYVENDINIMO LAIKOTARPISPROJEKTO NUMERISPROJEKTO TINKLAPISKMPMC KONTAKTINIS ASMUO
PRADŽIAPABAIGA

„PROMOTE Tolerance – CELEBRATE Diversity“

2016 m. rugpjūtis2017 m. rugpjūtis

NPJR-2016/10136

 Projektų skyrius, Rasa Žilinskaitė
Innovative Approaches in Developing Key Competences for Adults2014 m. rugsėjis2017 m. rugsėjisNPHZ-2014/10148 

Projektų skyrius,

Andriejus Muntianas
Massage and Foot Care for Our Health and Wellness2017 m. rugsėjis2018 m. rugpjūtisNPJR-2017/10246 

Projektų skyrius,

Gabija Stanaitytė

 

PAVADINIMASĮGYVENDINIMO LAIKOTARPISPROJEKTO NUMERISPROJEKTO TINKLAPISKMPMC KONTAKTINIS ASMUO
PRADŽIAPABAIGA
„Suaugusiųjų bendrųjų gebėjimų plėtotė taikant e-mokymą“2015 m. rugsėjis2016 m. rugsėjisEEE-LT08-ŠMM-01-K-01-014www.kaupa.lt

Projektų skyrius,

Algimantas Teresevičius

 

ĮVYKDYTI PROJEKTAI

 

2013 - 2015 metai

Floristikos specialybės mokinių profesinių kompetencijų tobulinimas per tarptautinę praktiką2014-1-LT01-KA102-000209
Tradicinių drabužių siuvimo technologijosLLP-LdV-PRT-2013-LT-0406

Pameistrystės taikymas vykdant socialinės rizikos jaunimo profesinę integraciją

LLP-LdV-TOI-2013-LT-0125
Water: The life of my river- my life2012-1-ES1-COM06-52394-8
Mokymo priemonių modulinėms plaukų ir grožio priežiūros bei paslaugų namuose posričių profesinio mokymo programoms parengimas ir modulinių mokymo programų išbandymasVP1-2.2-ŠMM-04-V-03-013

Kirpimo, grožio ir susijusių paslaugų sektorinis praktinio mokymo centras

VP3-2.2-ŠMM_13-V-02-004
Role of YOUTH in societyNPJR-2014/10269

 

2011 - 2013 metai

Paslaugų pardavimo kompetencijų ugdymas remiantis ES paslaugų sektoriaus įmonių patirtimiLLP-LdV-IVT-2011-LT-0541
Paramediko mokymo programos tobulinimas – pirmoji pagalba vaikamsLLP-LdV-VETPRO-2011-LT-0633
Verslumas profesiniame mokyme ir Europos darbo rinkojeLLP-LdV-VETPRO-2011-LT-0644
Pedagoginė verslumo laboratorijaLLP-LdV-VETPRO-2011-LT-0605
"Mokinys - mokymo proceso dalyvis"LLP-GRU-MP-2010-LT-00076
Egzotinių gyvūnų priežiūra. Praktinio mokymo programos tobulinimasLLP-LdV-VETPRO-2012-LT-0737
Praktinių kompetencijų tobulinimas, įsisavinant naujoviškus būdus ir technologijasLLP-LdV-IVT-2012-LT-0674
"Ekoturizmas: naujos žinios per naujoves, naujos darbo vietos per žinių panaudą " (ECOTOUR)2011-1-CY1-LEO05-01564
„Netradicinio ugdymo modelis PATIRTIES PANAUDA MOKINIŲ ŽINIOMS IR GEBĖJIMAMS ĮTVIRTINTI“VP3-2.2-ŠMM_13-V-02-044
Mokinių komunikacinių gebėjimų lavininmas paslaugų sektoriaus veiklojeLLP-LdV-IVT-2013-LT-0852
Care for EuropeDE/12/LLP-LdV/VETPRO/2
EXPANDVET: profesinio mokymo kokybės užtikrinimo sistemų tobulinimas (lyginamosios analizės įrankis)LLP-LdV-TOI-2012-LT-117

 

2008 - 2010 metai

Tarptautinė patirtis būsimiems apželdinimo specialistamsLLP-LdV-IVT-2009-LT-0286
Inovatyvi ir pažangi siuvėjo profesinė patirtisLLP-LdV-PLM-2009-LT-0312
Profesinių mokyklų ir darbdavių sąveika organizuojant mokinių praktikas: tarptautinė patirtisLLP-LdV-VETPRO-2009-LT-0327
Mada ir etikaLLP-GRU-MP-2009-LT-00039
Danish - lithuanian vocational education for continuity of competence (DALIVECC)JR-2009-1-18320
Pastato esančio K. Mindaugo pr. 11 rekonstravimas, pagerinant energetines charakteristikasVP3-3.4-ŪM-03-V-01-095
Ortopedijos specialistų mokymo aplinkos modernizavimasLT0060
Šešiolikos probleminių Lietuvos teritorijų Š.IR.D.I.S. (šeimos ir darbo įsipareigojimų derinimas)VP1-1.1.-SADM-04-K-01-047
Naujų technologijų įvaldymas per profesinių kompetencijų ir įgūdžių ugdymąLLP-LdV-PLM-2008-LT-0188
Gyvūnų priežiūros specialistų verslumo ir kompetencijų ugdymasLLP-LdV-VETPRO-2008-LT-0189
Kompetencijų ugdymas taikant e-mokymąLLP-LdV-VETPRO-2008-LT-0117
Tarptautinė patirtis paslaugų teikėjamsLLP-LdV-IVT-2008-LT-0139
Margi rūbai margo svietoLLP-GRU-MP-2008-LT-00069

 

2005-2006 metai

Neformalaus mokymo inovacijų įtaka specialybinėms ir bendrosioms kompetencijoms gerintiLT/05/EX/1/0937
Protezavimo/ortezavimo srities specialistų rengimo modernizavimo kryptys orientuojantis į ISPO standartusLT/05/EX/1/0934
Profesinio rengimo pažanga kaimo plėtrai (PROVOTRAIN)LV/05/B/F/PP – 172.007
Švietimas informacinei visuomenei-

 

2003-2004 metai

Europos švietimo inovacijų panauda profesijos mokytojų kompetencijos tobulinimuiLT/04/EX/1/0728
Išvaizdos stiliaus dizainerio kompetencijų patikra europinių reikalavimų konteksteLT/04/PL/2/0727
Profesinio rengimo standartų tobulinimas, įdiegimas ir harmonizavimas naujojoje Europos SąjungojeLT/04/B/F/PP-171019
Verslumo ugdymas ES profesinės karjeros projektavimo konteksteLT/03/PL/1/0556
Rekreacinė ir reabilitacinė žirgininkystėPT3020045
Asmeninės karjeros projektavimas kurorto versleLT/04/PL/3/0627
Kurortinio verslo vystymasis siekiant padidinti gyventojų įsidarbinimo galimybesLT/04/B/F/PP/171019
Techninės ortopedijos srities specialistų mokymo programų tobulinimas-
Inovatyvių karjeros konsultavimo metodikų integravimas I bedarbiu ir būsimųjų darbuotojų mokymo programasLT/04/EX/1/0725
Baigiamųjų kvalifikacinių egzaminų infrastruktūros ir turinio modernizavimasLT01.13.01.01.0022
Švietimas informacinei visuomenei-
Bendrųjų kompetencijų ugdymo technologijų modernizavimas profesiniame rengimeBPD2004-ESF-2.4.0-03-05/0163

 

2000 – 2002 metai

Šukuosenų menas, naujos technikos ir technologijos individualiai profesinei kokybei ir kompetencijai vystytiLT/00/PL/1/0155
Naujos stilisto specialybės kūrimas – išvaizdos ir įvaizdžio kūrėjo tęstinės studijosLT/01/B/F/PP-137005
Kosmetikos specialistų rengimo profesinių kompetencijų derinimas prie tarptautinių standartųLT/02/EX/1/0334
Pasirengimas naujai stilisto specialybei: Europinis kontekstasLT/02/PL/1/0323
Aprūpinimo reabilitacine technika sistemos tobulinimasLT/02/EX/1/0324
Verslumo ir inovacijų skatinimas per tarpkultūrinį pažinimą ir tarptautinio darbo patirtįLT/02/PL/3/0335
Socialinio darbo specialistų profesinės kompetencijos tobulinimasLT/02/EX/1/0333
Specializuota užsienio kalba profesijos mokytojamsLT/03/EX/2/0617
Paslaugų verslo programų akreditavimo tinklo kūrimasLT01.13.01.01.0126
Pasirengimas naujos ortopedinės avalynės techniko mokymo programos įgyvendinimuiLT.01.13.01.01.0121