Profesija vardan kilnaus tikslo (video) / 2017-08-08

Lietuvos socialinių problemų statistika atspindi, jog smurtas, žalingos priklausomybės, emocinės krizės daro mūsų šalies žmones pažeidžiamus. Nacionalinės socialinio saugumo kampanijos „Už saugią Lietuvą“ duomenimis, didelį nerimą kelia bendra visuomenės psichinė būklė – ketvirtis milijono žmonių kasmet kreipiasi į emocinę pagalbą telefonu teikiančias tarnybas. Keliamų klausimų priežastys – emocinės krizės, patirtos patyčios ir smurtas, mintys apie savižudybę, kurių skaičius Lietuvoje beveik 3 kartus didesnis nei ES vidurkis. 

Šių ir kitų socialinių problemų lauke atsiduria socialiniai darbuotojai ir jų padėjėjai, kurie kasdien dorojasi su nemenkais iššūkiais, siekiant padėti žmonėms spręsti jiems kylančias problemas. Nors dažniausiai visuomenėje kalbama apie socialinius darbuotojus ir jų funkcijas, tačiau socialinių darbuotojų padėjėjai taip pat aktyviai prisideda sprendžiant žmonių problemas. Nepaisant to, kad minėtą profesiją dažnai lydi įvairūs stereotipais visuomenėje, empatiški ir socialinėms problemoms jautrūs žmonės stoja mokytis į Socialinio darbuotojo padėjėjo mokymo programą, kad įgytų pakankamai teorinių ir praktinių žinių reikalingų būsimam darbui.

Įstojusiems į Karaliaus Mindaugo profesinio mokymo centrą būsimiesiems socialinio darbuotojo padėjėjams suteikiama unikali galimybė teorines žinias pritaikyti praktikoje. Viena iš tokių galimybių yra Karaliaus Mindaugo PMC Aukštadvario skyriuje įsikūrusiuose Šv. Domininko namuose. Čia teikiamos ilgalaikės socialinės globos paslaugos senyvo amžiaus žmonėms. Praktiką atliekantys būsimieji socialinio darbuotojo padėjėjai mokosi taikyti inovatyvius socialinio darbo būdus su senyvais žmonėmis įtvirtinant skirtingų kartų žmonių partnerystę.

Per dvejus metus parengiamas darbuotojas, gebantis teikti socialines paslaugas įvairių grupių klientams pagal nustatytą poreikį, kurti saugią, estetinius ir higieninius reikalavimus ir asmens poreikius tenkinančią aplinką. Baigus socialinio darbuotojo padėjėjo mokymo programą, mokslus galima tęsti aukštojo mokslo socialinio darbo studijų krypties programose, dirbti socialinių paslaugų įstaigose ir organizacijose, kuriose yra socialinio darbuotojo padėjėjo etatai.

Pasidomėkite ir kita Socialinės gerovės krypties programa: http://www.kaupa.lt/lt/socialines-geroves-kryptis. Į visus klausimus atsakysime tel. 8 37 324172, 8 626 64580, el. p. priemimas@kaupa.lt. Jei kyla neaiškumų, atvykite pas mus ir kartu užpildysime prašymą LAMA BPO sistemoje!

Kviečiame žiūrėti video reportažą ir su programa susipažinti išsamiau.