Prasmingos ekologinės iniciatyvos / 2019-04-15

Nuo kovo 20 dienos Lietuvoje visą mėnesį vyksta specialūs renginiai ir akcijos Žemės mėnesiui paminėti. Karaliaus Mindaugo PMC mokiniai kasmet kūrybiškai ir originaliai kalba apie besikeičiantį klimatą ir žemei kylančius iššūkius.

Balandžio 10 d. Kauno statybos ir paslaugų mokymo centre vyko Kauno miesto profesinių mokyklų konferencija „Žmogaus ir Žemės santykis“. Joje dalyvavo ir Karaliaus Mindaugo PMC Gimnazijos skyriaus mokiniai. Jie pristatė žodinius ir stendinius pranešimus aktualiomis aplinkosauginėmis temomis - atliekų rūšiavimą, oro užterštumą, ekologinę kultūrą.

Mindaugas Bagdonavičius - pranešimas „Ekologija kavos puodelyje“ (mokytoja S. Venckuvienė);

Gintarė Čiuplinskaitė - pranešimas „Pelkių reikšmė ir apsauga“ (mokytoja L. Uzdilienė);

Viktorija Jankantaitė ir Rosita Drigotaitė - stendinis pranešimas „Oro taršos šaltiniai ir jų prevencija“ (mokytoja L. Uzdilienė).

Pagrindinis konferencijos pranešėjas buvo Lietuvos prozininkas, gamtininkas, fotografas Selemonas Paltanavičius. Svečias konferencijos dalyviams akcentavo, kad kiekvienas individualiai turėtume saugoti gamtą, kuri yra visų namai. Mokiniai savo pranešimais, aktyviu dalyvavimu parodė, jog jiems ekologinė problematika nėra svetima. Savo pranešimuose jie akcentavo ir kvietė visiems drauge imtis veiksmų, kurių dėka galime išsaugoti pasaulį. Vienas tokių veiksmų, kūrį gali atlikti kievienas žmogus – pasodinti medį.

Balandžio 9 d. Kirpimo skyriaus mokiniai kartu su mokytojomis Sandra Venckuviene ir Gintare Varnelyte-Alkimavičiene Dubravos urėdijoje kartu su miškininkais pasodino 1000 pušelių ir 200 eglaičių. Tuo pačiu originaliai ir įdomiai pravesta pamoka apie žmogaus veiklos įtaką biologinei įvairovei bei jos išsaugojimui. Atsidėkodami mokiniams miškininkai gražioje poilsiavietėje surengė dešrelių ant laužo kepimo pikniką.

„Tikiu, kad bent kartą sodinusiam mišką žmogui į galvą niekada nešaus mintis atsikratyti buitinių atliekų miške" - po talkos sakė biologijos mokytoja Sandra Venckuvienė. Dėkojame akcijos dalyviams! Tikimės, kad pasodintos pušelės ir eglaitės sėkmingai sužaliuos! Kitais metais ir vėl pakviesime prisidėti prie šios prasmingos iniciatyvos.

Karaliaus Mindaugo profesinio mokymo centro informacija

1888188818881888188818881888