Bendrasis lavinimas

Prasminga išvyka į Tautinės kultūros centrą / 2015-05-11

Užsienio kalbų besimokantys mokiniai domėjosi savo Tautos istorija ir pripažino šio žinojimo vertę

Karaliaus Mindaugo profesinio mokymo centre (toliau - Centras) gegužės 4-8 dienomis vyko bendrojo lavinimo savaitė, kurios metu buvo vykdomas žinių ir gebėjimų įgyvendinimas bendruomeniniame projekte „Mylėkime mokytoją“.

Vienas iš pagrindinių mokyklos, taigi ir mūsų Centro, ugdymo tikslų yra kryptingai ugdyti etninės kultūros kompetencijas, puoselėjant mokinių tautinį savitumą, etninės kultūros vertybes, aiškinant tautos kultūros paveldo reikšmę, ugdant pilietiškumą įvairiomis ugdymo priemonėmis ir metodais. Tautinė kultūra su jos gyvenimo vertybėmis yra tarsi patikimas mūsų gyvenimo mokytojas.

Anot Centro vokiečių kalbos mokytojo metodininko Vacio Rimdeikos, gyvename globaliame pasaulyje, todėl mokomės užsienio kalbų, pažįstame kitų šalių kultūrą, tradicijas ir papročius, kad galėtumėm prisitaikyti veikdami globaliame rinkos pasaulyje. Kad jame būtumėm gerbiami ir laukiami, turime pažinti, suprasti ir perimti savo tautos istorinį bei kultūrinį palikimą bei sugebėti jį tinkamai pristatyti kitų šalių tautoms. Todėl gegužės 6 d. užsienio kalbų mokytojai I. Kliopova, V. Arlavičienė, Ž. Baltramonaitienė, V. Rimdeika Smulkaus verslo organizavimo, Tekstilės ir Gyvūnų priežiūros skyrių mokiniams surengė edukacinę išvyką į Kauno tautinės kultūros centrą „Tautinė kultūra: senosios ir šiuolaikinės gyvenimo vertybės šeimoje“.

Edukacinį užsiėmimą vedė ir į mokinių klausimus atsakė Tautinės kultūros centro lektorius Aleksandras Žarskus. Anot išvykos dalyvių, jie įgytas žinias galės pritaikyti ne tik užsienio kalbų pamokose, bet ir pamąstyti apie tikrąsias vertybes savo dabartinėse šeimose ir santykiuose su tėvais, būsimose jų pačių šeimose.

Karaliaus Mindaugo profesinio mokymo centro informacija