Patvirtinta Karaliaus Mindaugo profesinio mokymo centro veiklos ataskaita / 2017-07-27

Dalininkų susirinkime patvirtinta Karaliaus Mindaugo profesinio mokymo centro veiklos ataskaita.Įstaiga gali tęsti veiklą.

Šiandien Karaliaus Mindaugo Profesinio mokymo centre įvyko Dalininkų susirinkimas, kuriame dalyvavo LR Švietimo ir mokslo ministerijos, UAB „Ortopedijos klinika“, Lietuvos ir Latvijos jėzuitų provincijos atstovai. Vienintelis svarstytas klausimas – Centro veiklos ataskaitos tvirtinimas. Centro veiklos ataskaitą buvo delsiama tvirtinti dėl žiniasklaidoje pasirodžiusios prieštaringos informacijos, menkinančios tiek įstaigos, tiek jos vadovybės reputaciją.

„Centro bendruomenės vardu noriu nuoširdžiai padėkoti Dalininkams, kurie nepaisant viešojoje erdvėje nuskambėjusios nepatikrintos informacijos racionaliai ir profesionaliai įvertino mūsų įstaigos veiklą. Kadangi dalininkai buvo neįvertinę bei nepatvirtinę įstaigos finansinių ir veiklos rodiklių, Centras praktiškai ketvirtį negalėjo dalyvauti jokioje projektinėje veikloje. Mes patyrėme realių nuostolių, tikėkimės, kad artimiausiu metu šie nesklandumai bus išspręsti“, sakė laikinai Centro vadovės pareigas einanti Jolanta Valiulienė.

Karaliaus Mindaugo profesinio mokymo centro ekonomistė Dalia Bernotaitienė dalininkų susirinkimo metu pristatė naujai parengtą Viešųjų ir privačių interesų derinimo Karaliaus Mindaugo profesinio mokymo centre tvarkos aprašą.

„Aš tikiuosi, kad šis dokumentas ir su juo susijusi naujoji tvarka padės išvengti net galimos viešųjų ir privačių interesų regimybės mūsų Centre. Išskirtinai atsakingai vertiname žiniasklaidoje pasirodžiusią neigiamą informaciją apie mūsų įstaigą, tai labai rimti kaltinimai. Tikiuosi, kad atsakingos institucijos artimiausiu metu pabaigs tyrimus ir padės atsakyti į visus klausimus.“, sakė J. Valiulienė.

Pasak vieno iš dalininkų, Lietuvos ir Latvijos jėzuitų provincijos vadovo t. Vidmanto Šimkūno SJ, patvirtinta Centro veiklos ir finansinė ataskaita parodo, kad įstaiga savo veiklą organizuoja patenkinamai.

„Sunku paneigti, kad Karaliaus Mindaugo profesinio mokymo centras – viena sėkmingiausiai veikiančių profesinio rengimo įstaigų mūsų šalyje. Sudėtingi kaltinimai viešojoje erdvėje mus, kaip įstaigos dalininkus ypač glumina, kelia pagrįstų abejonių, todėl Veiklos ataskaitą tvirtinome kartu su papildomo Karaliaus Mindaugo profesinio mokymo centro audito išvadomis. Tikėkimės, kad įstaigos administracija artimiausiu metu pašalins visus įvardintus trūkumus“, sakė t. M. Šimkūnas SJ.

Lietuvos ir Latvijos jėzuitų provincija, naudodamasi dalininko teise, oficialiai kreipsis į Centrą, prašydama dalininkams pateikti oficialius paaiškinimus į viešojoje erdvėje nuskambėjusius kaltinimus dėl centro ir jo vadovybės veiklos.

Svarbi informacija

Karaliaus Mindaugo profesinio mokymo centro vadovė Laimutė Anužienė po insulto gegužės mėnesį šiuo metu gydosi ambulatoriškai. 
Laikinai Centro direktorės pareigas eina Jolanta Valiulienė

Karaliaus Mindaugo profesinio mokymo centro informacija