Ortopedinės avalynės gamintojas

Mokykitės:  po 12 klasių (trukmė 2 metai)

Šios programos paskirtis – parengti ortopedinės avalynės gamintoją, gebantį savarankiškai atlikti ortopedinės avalynės gamybos ir taisymo darbus. Suteikti profesines kompetencijas bei bendruosius gebėjimus, atitinkančius darbdavių poreikius bei leidžiančius lanksčiai prisitaikyti prie kintančių darbo rinkos reikalavimų.

Paskutiniame pusmetyje mokiniai atlieka gamybinę praktiką. Baigiamoji (15 savaičių trukmės) praktika atliekama mokyklos praktinio mokymo dirbtuvėse, ortopedinės avalynės gamybos ir remonto paslaugas teikiančiose bei avalynės gamybos įmonėse.

Mokinio, išklausiusio visą mokymo programą, profesinį pasirengimą parodo kompetencijų vertinimo egzamino rezultatai, kurių metu įvertinamos programoje nurodytos kompetencijos, bendrieji gebėjimai. Kompetencijų vertinimo egzaminų komisijos sudėtį, organizavimą, baigiamųjų dokumentų išdavimo tvarką reglamentuoja Švietimo ir mokslo ministerija.

Kvalifikacijos aprašas

Mokiniui, sėkmingai užbaigus mokymo programą ir išlaikius baigiamąjį kvalifikacijos egzaminą, suteikiama ortopedinės avalynės gamintojo kvalifikacija ir išduodamas profesinio mokymo diplomas.

Įgyjamos kompetencijos:

 • Nustatyti pėdos būklę, individualių ortopedinių priemonių pritaikymo galimybes;
 • Atlikti pacientų aptarnavimo procedūras;
 • Suprasti ir vykdyti gydytojo nurodymus pritaikant ir gaminant individualią ortopedinę priemonę;
 • Parinkti ortopedinių priemonių bazines konstrukcijas;
 • Parinkti ir suderinti medžiagas, jų apdorojimo režimus;
 • Naudotis avalynės gamybos priemonėmis ir įranga;
 • Paruošti ortopedinių priemonių sudedamąsias dalis;
 • Paruošti kurpalius individualios ortopedinės avalynės gamybai;
 • Atlikti avalynės formavimą, pritvirtinti apačios detales;
 • Tikrinti gaminio kokybę, pritaikyti užsakovui;
 • Siūti batviršius.

Baigęs ortopedinės avalynės gamintojo profesinio mokymo programą specialistas galės dirbti ortopedinės avalynės įmonėse. Įgijęs ortopedinės avalynės gamintojo specialybę, bet neturintis vidurinio išsilavinimo, specialistas turės galimybę įgyti vidurinį išsilavinimą ir tęsti mokslą aukštojoje mokykloje.

Susidomėjote? Kviečiame mokytis!

Kviečiame drąsiai skambinti ir užduoti rūpimus klausimus tel. +370 626 64580 arba 8 37 32 41 72