Organizavome diskusiją su tekstilės sektoriaus atstovais / 2017-11-10

Karaliaus Mindaugo profesinio mokymo centras kaip partneris dalyvauja Erasmus+ programos projekte „Europos kvalifikacijų sąrangos V lygio sektorinių kvalifikacijos aprašų parengimas“.

Š.m. spalio 26 d. Centras organizavo diskusiją – verslo pietus su tekstilės sektoriaus atstovais. Juose dalyvavo darbdaviai iš „Litekso“, „LTP“, „Introstyle“, „Kauno Baltijos“, „Scapa Baltic“, profesijos mokytojai iš Karaliaus Mindaugo PMC, Kauno buitinių paslaugų ir verslo mokyklos, ILK bei administracijos darbuotojai.

Diskusijos dalyviai pasidalino savo patirtimi ir pasiūlymais apie tekstilės sektoriaus aukštos kvalifikacijos darbuotojų funkcijas ir veiklas, jų pasirengimą darbui, galimybes įgyti kvalifikaciją, profesinio tobulėjimo sąlygas ir tokių darbuotojų poreikį.

Koncentruojantis į tekstilės sektorių, dėmesys skirtas siuvimo, konstravimo, modeliavimo ir projektavimo veiklų aptarimui. Diskutuojant apie bendrųjų veiklų lauką, minėtos koordinavimo, vadovavimo, kitų darbuotojų mokymo ir vertinimo funkcijos.

Siekiant išsiaiškinti, kur tekstilės sektoriaus aukštos kvalifikacijos darbuotojai išmoksta atlikti veiklas ir funkcijas, aptarti profesinio rengimo institucijų ir aukštųjų mokyklų parengtų absolventų turimi gebėjimai ir jų tinkamumas atlikti reikalingas veiklas.

Aptarta, kokiu būdu ir kokių mokymo institucijų pagalba aukštos kvalifikacijos darbuotojai galėtų įgyti trūkstamų gebėjimų. Darbdavių atstovai pastebėjo, kad šiuo metu įmonės skiria lėšas įvairiems darbuotojų mokymams pavieniuose seminaruose ir jie šias lėšas galėtų skirti tikslingam specialistų parengimui mokymo institucijose. Įmonės būtų finansiškai suinteresuotos prisidėti prie specialistų rengimo, sudarant sutartis su profesinio rengimo centrais ir numatant įsipareigojimus bei gaunamą naudą. Paminėtas dualinis mokymas, galimybė mokyti pameistrystės forma, kai mokyklose darbuotojai pagilintų sektoriaus teorines žinias ir bendruosius gebėjimus, o įmonėse vyktų praktinių įgūdžių įtvirtinimas. Svarbu, kad būtų sudarytas lankstus mokymosi grafikas ir mokymo programa būtų integruota į darbinį gyvenimą.

Džiugiu, jog darbdaviai išreiškė susidomėjimą bendradarbiauti su profesinio rengimo centrais juose rengiant aukštos kvalifikacijos tekstilės sektoriaus darbuotojus. Diskusijoje dalyvavusių asmenų pastebėjimai leidžia daryti prielaidą apie V-o lygmens darbuotojų poreikį.

Ši publikacija atspindi autoriaus, bet ne Švietimo mainų paramos fondo, Europos Komisijos ar jos institucijų požiūrį, Europos Komisija neatsako už šios medžiagos turinį ir galimą panaudojimą.

Karaliaus Mindaugo profesinio mokymo centro informacija