Nidos skyrius

APIE SKYRIŲ

Nidos skyrius įkurtas 2005 m., atsižvelgiant į vietos savivaldos, verslo atstovų ir LR Švietimo ir mokslo ministerijos nutarimą plėtoti profesinį mokymą regionuose. Unikali aplinka, nuolatinė darbo rinkos ir kitų socialinių veiksnių įtakos analizė padeda ugdyti aukščiausios kvalifikacijos specialistus, pasižyminčius bendražmogiškomis kompetencijomis, turinčius ne tik teorinių, bet ir praktinių žinių. 

VEIKLA

  • Smulkaus verslo organizavimo skyriaus mokymo programų vykdymas. Plačiau.
  • Projektinė veikla, seminarai, stovyklos.

KONTAKTAI

El. paštas: priemimo.komisija@kaupa.lt