Mokinių tarybos pirmininko rinkimai! / 2019-03-07

Karaliaus Mindaugo profesinio mokymo centras kviečia mokinius teikti savo kandidatūras Mokinių tarybos pirmininko pareigoms užimti! Mokinių taryba – tai aukščiausia mokinių savivaldos institucija, atstovaujanti visiems Karaliaus Mindaugo PMC mokiniams. Jos veiklą reglamentuoja Mokinių tarybos nuostatai.

Vienas pagrindinių tikslų - atstovauti ir ginti mokinių interesus, skatinti mokinius aktyviai dalyvauti rengiamose prevencijos programose, projektuose, renginiuose, puoselėti tradicijas, organizuoti renginius bei šventes.

Karaliaus Mindaugo profesinio mokymo centro informacija