Minėjome Vasario 16 – ąją! / 2019-02-17

Vasario 16-oji Lietuvai – itin svarbi data, tai – Lietuvos valstybės atkūrimo diena! Būtent 1918 metais vasario 16 d. Vilniuje Lietuvos Taryba pasirašė Lietuvos nepriklausomybės aktą – dokumentą, skelbiantį, kad Lietuvos Taryba atskiria Lietuvą nuo visų valstybinių ryšių, kada nors buvusių su kitomis tautomis.

Karaliaus Mindaugo profesinio mokymo centro mokiniai paminėjo šią datą dalyvaudami integruotose pamokose, pilietinėse iniciatyvose – kūrybingai ir išradingai!

Vasario 14 d. aktų salėje vyko integruota istorijos, geografijos ir anglų kalbos pamoka ,,Išeivijos nuopelnai atkuriant ir įtvirtinant Lietuvos Nepriklausomą valstybę“. Svečias iš VDU Lietuvių išeivijos instituto Arūnas Antanaitis pristatė mokiniams garsiausius XVIII a. pabaigos – XIX a. pradžios emigrantus ir jų nuopelnus atkuriant Lietuvos Nepriklausomybę. Mokiniai netradicinėje pamokoje, dirbdami individualiai ir grupėse, pagilino žinias ir gebėjimus, reikalingus istorijos, geografijos ir užsienio kalbų egzaminui. Anot istorijos mokytojo Dainiaus Varno, tokios pamokos skatina mokinius domėtis lietuvių išeivija, jos veikla, kuriant ir stiprinant Lietuvos valstybę, plėtoja pilietines, socialines bei kultūrines kompetencijas.

Vasario 15 d. Karaliaus Mindaugo PMC Tekstilės skyrius papuošė bendruomenę savo pagamintomis trispalvėmis. Mokiniams šią dieną vyko integruota istorijos ir etikos pamoka. Socialinių paslaugų skyrius visą bendruomenę kvietė žygiuoti į Pelėdų kalną ir visiems kartu sugiedoti Tautišką giesmę!

Sceninės kultūros būrelio mokiniai dalyvavo filmo „Pelėdų kalnas“ peržiūroje Kauno Vinco Kudirkos viešojoje bibliotekoje. Filme vaizduojamus įvykius pristatė VDU profesorius, Vasario 16-osios akto originalo atradėjas Liudas Mažylis. Mokiniai liko sužavėti bendravimu su profesoriumi, susipažino su politiniais ir istoriniais įvykiais 1947-1952 m. Lietuvoje.

Vasario 16 d. Gimnazijos skyriaus 9 ir 10 klasių bei Apeigų ir švenčių organizavimo specialybės mokiniai su mokytojais aktyviai dalyvavo Lietuvos nepriklausomybės įkūrimo 101-ųjų metinių paminėjimo renginiuose Kaune. Vyčio kryžiaus ordino vėliavos pakėlimo ceremonijos metu atstovavo savo profesinio mokymo centrą ir pagerbė Nežinomą kareivį, padedami prie jo kapo mūsų mokyklos mokinių sukomponuotas  puokštes. Po ceremonijos apsilankyta ir Vytauto Didžiojo karo muziejuje.

Karaliaus Mindaugo profesinio mokymo centro informacija

18401840184018401840184018401840184018401840184018401840