Kauno arkivyskupo emerito Sigito Tamkevičiaus sveikinimas bendruomenei / 2018-12-21

Brangi Karaliaus Mindaugo profesinio mokymo bendruomene,

„Štai aš skelbiu jums didį džiaugsmą, kuris bus visai tautai. Šiandien Dovydo mieste jums gimė Išganytojas. Jis yra Viešpats Mesijas“ (Lk 2,1-14).

Kristaus gimimo šventės proga sveikinu Karaliaus Mindaugo profesinio mokymo centro bendruomenę: direktorę, dėstytojus ir mielus studentus ir dalinuosi tuo džiaugsmu, kurį per pirmąsias Kalėdas išgyveno Švč. M. Marija, Juozapas ir Kūdikėlį Jėzų aplankę piemenys. Noriu, kad šio džiaugsmo būtų pilnos jūsų širdys ir jūsų namai.

Mes stovime stulbinančios realybės akivaizdoje: į žemę ateina Dievo Sūnus Jėzus Kristus ir pirmieji žmonės, kurie įtiki ir priima Kristų kaip Dievą yra kuklūs ir paprasti žmonės, kokie esame mes visi.

Jeigu tikėjimo dėka mes suvokiame, kad tik Dievas gali užpildyti mūsų širdį, tuomet mes esame pasiruošę sutikti džiaugsmingą Kalėdų žinią.

Tad per Kalėdas džiaukimės! Pabandykime laikinai užmiršti visus sunkumus, kurie kartais aptemdo tikrąjį džiaugsmą. Mes turime mus mylintį Kristų. Mes esame laimingiausi žmonės, nes Dievas pirmas mus pamilo. „Žiūrėkite, kokia meile apdovanojo mus Tėvas: mes vadinamės Dievo vaikais – ir esame!“ (1 Jn 3,1). Todėl šiandien iš mūsų širdžių kyla šlovės giesmė: „Garbė Dievui aukštybėse!“.

Lai Kalėdų Kristus lydi jus visus per ateinančius 2019 – uosius metus!

Jūsų arkivyskupas Sigitas Tamkevičius