Katalikiškų mokyklų atstovai aptarė savo veiklą / 2015-04-29

Ilgametis NKMA pirmininkas  br. Virgilijus Saulius SJ

Balandžio 24 d. Vilniaus Versmės" gimnazijoje įvyko Nacionalinės katalikiškų mokyklų asociacijos (NKMA) metinė ataskaitinė konferencija.

Renginyje dalyvavo katalikiškų (arba katalikiškos krypties) ugdymo įstaigų atstovai ir ugdymo įstaigų, siekiančių tapti Asociacijos narėmis, atstovai. Taip pat – Vilniaus arkivyskupijos vyskupas augziliaras Arūnas Poniškaitis, Tėvas Aldonas Gudaitis SJ bei Nacionalinės mokyklų vertinimo agentūros direktoriaus pavaduotoja Monika Balčiūnienė. Pastaroji pozityviai apibūdino Karaliaus Mindaugo profesinio mokymo centro veiklą ir įvertino profesinio mokymo iššūkius modernioje valstybėje.

Ilgametis NKMA pirmininkas  br. Virgilijus Saulius SJ savo kalboje sakė, jog šiandienos situacijoje be galo svarbu išsaugoti pasitikėjimą Bažnyčia, todėl katalikiškos mokyklos turėtų būti patikimi Bažnyčios mokymo židiniai, kuriems tėvai nesibaimintų patikėti savo vaikų.
Konferencijoje aptarta katalikiškų ir katalikiškos krypties ugdymo įstaigų, jų vadovų, mokytojų, kapelionų ir mokinių veikla.

Konferencijos pabaigoje pristatyti įvairūs bendradarbiavimo tarp katalikiškų mokyklų projektai. Katalikiškų mokyklų tikslas –nuosekliai formuoti pasaulėžiūrą: nuo šeimos, darželio, pradinės mokyklos iki tol, kol mokinys baigia mokyklą.

Karaliaus Mindaugo profesinio mokymo centro informacija