Išvyka į Kauno medicinos ir farmacijos muziejų / 2015-05-18

Mokiniai susidomėję klausė pasakojimų apie farmacijos istoriją

Sveikatos priežiūros skyriuje vyko bendrojo lavinimo savaitė vykdant žinių ir gebėjimų patikrą bendruomeniniame projekte „Mylėkime mokytoją“.

Sveikatos priežiūros skyriuje mokomasi visuomenėje itin paklausių ir reikalingų specialybių: paramediko, masažuotojo, pėdos priežiūros specialisto ir pan. Šių specialybių mokymo programų paskirtis – rengti darbuotojus, gebančius kokybiškai teikti pagalbą įvairių būklių bei traumų atvejais, planuoti ir atlikti masažo procedūras, vertinant jų efektyvumą ir padedant atstatyti tinkamą fizinę bei psichinę savijautą, atlikti specialias procedūras. Šie tikslai reikalauja gero teorinio ir praktinio pasirengimo. Todėl mokantis dera susipažinti ir su šių specialybių ištakomis. Tai ypač svarbu šiuolaikiniame kintančiame globalios darbo rinkos pasaulyje.

Atsižvelgdami į šiuos reikalavimus ir įvairindami žinių kaupimo, tobulinimo bei pritaikymo įgūdžius, užsienio kalbų mokytojai I. Kliopova, Ž. Baltramonaitienė ir V. Rimdeika Sveikatos priežiūros skyriaus moksleiviams surengė edukacinę išvyką į Kauno medicinos ir farmacijos muziejų. Ekspozicijos turinys ir muziejaus gido Algio Bagdono pasakojimas paskatins būsimus specialistus tobulėti, pajusti specialybės reikalingumą ir svarbą, būtinumą kvalifikuotam pasirengimui ir pasididžiavimą esant kvalifikuotais šių sričių specialistais. Tikimės, kad įgytas žinias būsimieji specialistai panaudos ateityje ir linkime sėkmingai užbaigti mokslo metus.

Karaliaus Mindaugo profesinio mokymo centro informacija