Iškilminga Sakramentų teikimo šventė (foto) / 2017-06-02

Kunigai: Aldonas Gudaitis SJ ir Nerijus Pipiras.

Birželio 1 d. Karaliaus Mindaugo profesinio mokymo centro bendruomenė dalyvavo Kauno šv. Pranciškaus Ksavero (jėzuitų) bažnyčioje vykusioje Sakramentų teikimo ir mokslo metų užbaigimo šventėje. Iškilmingas šv. Mišias aukojo kunigas Aldonas Gudaitis SJ kartu su kunigu Nerijumi Pipiru. Daugiau nei šešiasdešimčiai Karaliaus Mindaugo PMC mokinių buvo suteikti Švenčiausieji Sakramentai.

Anot kun. A. Gudaičio, švęsdami sakramentus ne tik sutinkame Dievą, bet ir patiriame tarpusavio bendrystę, Bažnyčios vienybę. Tai tikra tikėjimo šventė ir kirkščioniškos brandos ženklas.

Krikšto bei Sutvirtinimo sakramentus priėmę mokiniai jautėsi pakylėti dvasiškai ir susitelkę. Atidėkodami bažnyčiai, jie dovanojo simbolines atnašas: žvakes, kaip Kristaus pasaulio šviesos simbolį, gėles altoriaus papuošimui, ostijas bei vyną.

Kadangi Karaliaus Mindaugo PMC vadovaujasi katalikiška ugdymo pasaulėžiūra, tai Sakramentų teikimo šventė kasmet tampa ypač svarbiu tradiciniu bendruomeniniu renginiu. Dėka Centre uoliai dirbančių vertybinio ugdymo pedagogų, grupių vadovų, kasmet Sakramentai suteikiami didžiuliui būriui mokinių.

Centre nuolat skatinama mokinius apmąstyti reikšmę bei svarbą to, ką jie daro. Taip jie gilina supratimą, kad žmogus negali apsiriboti tik žinių įgijimu, bet, siekdamas tapti visapusiška asmenybe, turi formuoti asmenines vertybines nuostatas. Sakramentai – labai atsakingai įvertintas mokinių apsisprendimas puoselėti krikščioniškąsias vertybines nuostatas, pritarti Katalikų, Bažnyčios mokymui.

Sveikiname, džiaugiamės bei linkime Dievo palaimos ir Švč. Mergelės Marijos globos!

Karaliaus Mindaugo profesinio mokymo centro informacija

13261326132613261326132613261326132613261326132613261326