Gimnazijos skyrius

Gimnazijos I-II (9-10) klasėse mokiniai mokosi pagal pagrindinio ugdymo programą. Per dvejus mokslo metus mokiniai supažindinami su profesijomis, vykdomomis Karaliaus Mindaugo profesinio mokymo centre.

Gimnazijos III-IV (11-12) klasėse mokosi mokiniai siekiantys įgyti vidurinį išsilavinimą ir profesiją. Siūlome šias profesinio mokymo programas: kirpėjo; higieninės kosmetikos kosmetiko; sporto klubo paslaugų teikėjo; garso ir vaizdo operatoriaus; poilsio paslaugų agento (mokslas vykdomas Palangoje); smulkiojo verslo paslaugų teikėjo; siuvėjo; dailiųjų tekstilės dirbinių gamintojo; žirgininkystės verslo darbuotojo; gyvūnų prižiūrėtojo. Mokymosi trukmė – 3  metai. Atsakingai planuodami profesinę karjerą, po dviejų mokslo mokiniai išlaikę mokyklinius arba valstybinius brandos egzaminus įgyja vidurinį išsilavinimą ir gauna brandos atestatą. Trečiaisiais mokymosi metais mokiniai mokosi tik pasirinktos specialybės dalykų. Mokiniai, baigę profesinio mokymo programą ir atlikę praktiką įmonėse, laiko kvalifikacinius egzaminus ir gauna profesinio mokymo diplomą.

9-10 KLASĖS

2017–2018 mokslo metų pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimo tvarkaraštis.  Parsisiųsti.

11 KLASĖ

Gimnazijos III (11) klasės mokiniai vidurinio ugdymo mokomuosius dalykus renkasi mokytis pasirinktu (bendruoju/išplėstiniu) kursu. Individualus ugdymo planas sudaromas kartu su mokiniu, atsižvelgiant į jo mokymosi poreikius bei gebėjimus. Mokiniai gali keisti savo individualų ugdymo planą du kartus per metus (pagal numatytą tvarką).

III-IV gimnazijos klasės mokinio individualus ugdymo planas 2017-2019 m.m. Parsisiųsti.

12 KLASĖ

Gimanzijos IV (12) klasės mokiniai norėdami gauti brandos atestatą turi išlaikyti du brandos egzaminus. Vienas iš jų privalomas – mokyklinis ar valstybinis lietuvių kalbos ir literatūros brandos egzaminas, kitas – pasirinktas (pvz., Technologijos; Biologija) paties mokinio. Mokiniai gali rinktis laikyti ne daugiau kaip 6 dalykų brandos egzaminus. 

Atmintinė abiturientui. Parsisiųsti.

2018 metų įskaitos ir brandos egzaminų tvarkaraštis. Parsisiųsti.

KONTAKTAI

Skyriaus vedėja Aldona Bilotienė
Mob. tel.: 8 616 12 052, Tel. (8 37) 32 28 68
El.paštas:  aldona.bilotiene@kaupa.lt 

Karaliaus Mindaugo pr. 11, Kaunas

Skyriaus vedėja dr. Daiva Abromavičienė
El. paštas: daiva.abromaviciene@kaupa.lt

Karaliaus Mindaugo pr. 11, Kaunas