Projektai

Gerąja patirtimi dalinosi su kolegomis / 2015-05-14

Karaliaus Mindaugo profesinio mokymo centro specialistai mielai pristatė ir perteikė savo ilgametę patirtį kolegoms

Gegužės 7-8 dienomis Karaliaus Mindaugo profesinio mokymo centro (toliau – Centras) specialistai pristatė modulinių profesinio ugdymo programų metodines priemones, kurios buvo sukurtos įgyvendinant projektą ,,Mokymo priemonių modulinėms plaukų ir grožio priežiūros bei paslaugų namuose posričių profesinio mokymo programoms parengimas ir modulinių mokymo programų išbandymas" Nr. VP1-2.2-ŠMM-04-V-03-013.

Šių mokymų metu profesijos mokytojai buvo supažindinti su unikalia Centro vertybinio ugdymo sistema, puoselėjamomis vertybėmis ir profesinėmis nuostatomis. Projekto metu buvo rengiamos šios modulinės profesinio ugdymo programos: kirpimo, higieninės kosmetikos, tekstilės gaminių priežiūros, aplinkos ir patalpų priežiūros.

Profesinio rengimo profesionalai pristatė keturių modulinių profesinio ugdymo programų metodines priemones: metodinius leidinius, kompaktines plokšteles su elektroninėmis metodinių priemonių versijomis ir filmuota vaizdo medžiaga, plakatus, technologines korteles, kompaktinėse plokštelėse įrašytus kontrolės testus ir pateiktis.

Mokymų metu didžiausias dėmesys buvo skiriamas modulinio mokymo problematikai bei šios mokymo formos glaudžių sąsajų su kompetencijų tobulinimu akcentavimui. Profesijos mokytojai, suteikdami grįžtamąjį ryšį, pastebėjo, jog jie patobulino savo profesines kompetencijas, išplėtė žinias apie vertybinio ugdymo turinį, pagilino žinias apie modulinio mokymo sistemą. Dalyviai pastebėjo, jog praktinių užduočių atlikimas ir diskusijos paskatino jų bendravimo ir bendradarbiavimo gebėjimų tobulinimą, darbo komandoje įgūdžius.

Karaliaus Mindaugo profesinio mokymo centro specialistai mielai pristatė ir perteikė savo ilgametę patirtį, pasidalino gerąja Centro patirtimi. Metodinės profesinio ugdymo programų priemonės, kurios buvo sukurtos įgyvendinant projektą ,,Mokymo priemonių modulinėms plaukų ir grožio priežiūros bei paslaugų namuose posričių profesinio mokymo programoms parengimas ir modulinių mokymo programų išbandymas" (Nr. VP1-2.2-ŠMM-04-V-03-013) padėjo apibendrinti Centro sukauptą patirtį ir susieti profesinį mokymą bei vertybinį visos bendruomenės lavinimą.

Karaliaus Mindaugo profesinio mokymo centro informacija

591591591591591591591