Garso ir vaizdo technikos operatorius

Mokykitės: po 10 ir po 12 klasių (trukmė  3 arba 2 metai).

Mokymo programa skirta rengti garso ir vaizdo technikos operatorių, gebantį įgarsinti bei įvaizdinti įvairius renginius, transportuoti ir sandėliuoti garso ir vaizdo aparatūrą, bendradarbiauti su verslo partneriais ir klientais.

Būsimieji garso ir vaizdo technikos operatoriai teoriniuose užsiėmimuose mokomi specialybės mokymo dalykų: darbuotojų saugos ir sveikatos, elektrotechnikos pagrindų, garso ir vaizdo režisūros pagrindų, garso ir vaizdo technikos valdymo technologijų, renginių įgarsinimo ir įvaizdinimo, akustikos, radioelektronikos, verslo vadybos pagrindų, paslaugų teikimo, paslaugos kainodaros, informacijos dokumentavimo, specialybės užsienio kalbos ir bendrųjų profesinio mokymo dalykų: ekonomikos ir verslo pagrindų, civilinė saugos, profesijos informacinių technologijų, lietuvių kalbos kultūros ir specialybės kalbos, estetikos, kūno kultūros.

Praktinis mokymas vyksta Karaliaus Mindaugo profesinio mokymo centro (toliau - Centras) mokymo bazėje. Gamybinė praktika atliekama Centro mokymo bazėje arba įmonėse, jos trukmė 15 savaičių. Gamybinės praktikos metu įtvirtinami ir tobulinami praktiniai gebėjimai.

Mokinio profesinių kompetencijų baigiamąjį įvertinimą apsprendžia kvalifikacijų egzaminų rezultatai. Baigiamųjų kvalifikacijų egzaminų komisijos sudėtį, organizavimą, baigiamųjų dokumentų išdavimo tvarką reglamentuoja Lietuvos Respublikos Švietimo ir mokslo ministerijos norminiai dokumentai. Egzaminų komisija, susipažinusi su mokinio atliktos gamybinės praktikos charakteristika, vertinimu, kvalifikacijos egzamino teorinės ir praktinės dalių rezultatais, įvertina įgytas kompetencijas ir suteikia garso ir vaizdo technikos operatoriaus kvalifikaciją.

Kvalifikacijos aprašas:

Garso ir vaizdo technikos operatoriaus kvalifikacija reikalinga norint dirbti įmonėje arba savarankiškai, parenkant, sukomplektuojant, sujungiant ir valdant garso ir vaizdo aparatūrą įvairiuose renginiuose, konsultuojant garso ir vaizdo aparatūros parinkimo ir naudojimo klausimais.

Asmuo, įgijęs garso ir vaizdo technikos operatoriaus kvalifikaciją, turi gebėti:

  • vertinti darbo aplinką,
  • saugiai dirbti darbo vietoje,
  • parinkti ir sukomplektuoti reikiamą garso ir vaizdo aparatūrą,
  • sujungti garso ir vaizdo aparatūrą,
  • valdyti garso ir vaizdo aparatūrą,
  • transportuoti ir sandėliuoti garso ir vaizdo aparatūrą,
  • bendradarbiauti su verslo partneriais ir klientais,
  • viešinti savo paslaugas ir veiklą,
  • paruošti sutartis ir kitus reikiamus dokumentus,

Įgiję garso ir vaizdo technikos operatoriaus kvalifikaciją asmenys gali dirbti įmonėje arba savarankiškai, parenkant, sukomplektuojant, sujungiant ir valdant garso ir vaizdo aparatūrą įvairiuose renginiuose, konsultuojant garso ir vaizdo aparatūros parinkimo ir naudojimo klausimais.

Susidomėjote? Kviečiame mokytis!

Kviečiame drąsiai skambinti ir užduoti rūpimus klausimus tel. +370 626 64580 arba 8 37 32 41 72