Floristų papuošta Šiluva pasitinka maldininkus (foto) / 2017-09-08

Floristės puošia Švč. M. Marijos Gimimo baziliką.

Rugsėjo 7–15 d. švenčiant palaimintojo arkivyskupo Teofiliaus Matulionio metus, Šiluvoje vyksta Švč.  Mergelės Marijos gimimo atlaidai. Piligrimus ir maldininkus iš visos Lietuvos pasitinka gėlių žiedais išpuošta Švč. M. Marijos Gimimo bazilika, Apsireiškimo koplyčia, lauko aikštė ir altorius. Tai Kauno Karaliaus Mindaugo profesinio mokymo centro ir Šv. Ignaco Lojolos kolegijos dovana Dievo malonėmis garsėjančiam miesteliui.

„Ši sakralių erdvių puošyba - neįkainojama patirtis mūsų Centro floristikos mokytojams ir mokiniams. Savaitę laiko intenyviai dirbdami ir kurdami, jie ne tik tobulina savo praktinius gebėjimus, bet ir gauna puikią galimybę pajusti ypatingą vietovės dvasią. Dėka šių patirčių pražysta nuostabios kompozicijos. Tikiuosi, kad Šiluvą aplankę piligrimai pajus kompozicijų skleidžiamą magiją,“ - pasakoja Karaliaus Mindaugo profesinio mokymo centro direktorė dr. Laimutė Anužienė.

Puošybos koncepcija

Šiluvos puošimo koncepcija kasmet pasirenkama priklausomai nuo to, kokie yra paskelbti Bažnyčios liturginiai metai. Anot Šv. Ignaco Lojolos kolegijos direktoriaus pavaduotojos, vadovės sielovadai dr. Vilijos Karaliūnaitės šiemet koncepcija pasirinkta minint palaimintojo arkivyskupo Teofiliaus Matulionio metus.

Floristės Erika Pratapienė ir Evelina Grėbliauskė šių metų Šiluvos sakralių erdvių puošybą pristatė rugsėjo 6 d. Šiluvos Apsireiškimo koplyčioje, kur Šv. Mišias aukojo Kauno arkivyskupas metropolitas Lionginas Virbalas SJ. Jis dėkojo visiems savanoriams, kurie prisidėjo ruošiantis atlaidams ir floristams, kurie savo puošyba ypatingai pagerbė šventovę. Kauno arkivyskupas emeritas Sigitas Tamkevičius SJ pasidžiaugė Karaliaus Mindaugo PMC puoselėjama savanorystės tradicija ir džiaugėsi „pražydusiais“ rezultatais.

„Šiemet mūsų kompozicijos alsuoja natūralumu ir žemiškumu. Atsižvelgiant į tai, kad palaimintasis arkivyskupas Teofilius Matulionis buvo labai arti žmonių, liudijo žmogaus orumą, sąžinės, įsitikinimų laisvę, ištikimybę Dievui, tai norėjosi šias vertybes išreikšti gėlėmis. Būdami šalia lauko altoriaus žmonės gali pasijusti tarsi pievoje. Švč. M. Marijos Gimimo bazilikoje ir Apsireiškimo koplyčioje dominuoja vyriškos gėlės anturio ir lengvų gubojų kompozicijos,” – pristato E. Grėbliauskė.

Anot florisčių, gėlių pasirinkimą įtakoja ne tik pati puošimo koncepcija bet ir tai, kiek pačios gėlės gali būti dekoratyvios. „Anturiai žydi beveik ištisus metus, o nuskinti ir įkomponuoti į puokštes gali puošti ne vieną savaitę. Gubojų žiedynai dideli, išsipūtę ir puikiai praverčia, kai dekoro elementams reikia apimties“, - teigia E. Pratapienė.

Karaliaus Mindaugo PMC Floristikos skyriaus vedėja Audronė Jurkštienė akcentuoja, kad kasmet floristai prisiima didžiulį iššūkį tą pačią erdvę papuošti kitaip, savitai, prisitaikant. „Visada puošyba turi atitikti aplinką, erdvę, koloristiką. Dekoras negali nustelbti sakralių erdvių, o papildyti ir tapti puošmena. O kas puošia tas dažniausia ir džiugina. Smagiausia, kai floristų pastangos ir darbai būna įvertinti nuoširdžiomis žmonių šypsenomis“, - džiaugiasi A. Jurkštienė.

Mokiniams vertinga patirtis

„Reikėtų kada nors visiems pabandyti atlikti kokius nors darbus tokiose šventose vietose, nes jautiesi visai kitaip. Patiri tam tikrą dvasinę meditaciją ir natūraliai priartėji prie Dievo. Pradėti mokslo metus atvykus į Šiluvą yra tikra dovana ir kaip būsimam savo profesijos atstovui, ir kaip žmogui“, - pasakoja mokinė Kristina, kuri pirmą kartą puošė sakralias erdves.

Anot floristės Ievos, ne kiekvieną dieną yra galimybė pabūti bažnyčioje ne Šv. Mišių metu. „Tos patirtys, kurias duoda buvimas Šiluvoje ypatingos. Sakralių erdvių puošimas – tai ne elementarios puokštės rišimas. Čia reikalingos specifinės žinios, kurias kiekvienas floristas profesionalas privalo žinoti. Be to, tai ir tam tikras dvasinis išgyvenimas. Džiugu, kad profesinio mokymo centras turi daug panašaus pobūdžio projektų, kur mokiniai gali asistuoti ir savanoriauti“ – džiaugiasi Ieva.

Mokinė Kristina pasakoja, kad visą patirtą nuovargį atpirko rezultatai: „čia ir slypi profesijos esmė, kad savo rankomis pagamini ir sukuri tam tikrą rezultatą, kuris labai apčiuopiamas, kuri mato ir gali vertinti kiti“. 

Kviečiame ir pasigrožėti floristų darbais mūsų foto galerijoje ir „Facebook“ paskyroje.

Papuošti didieji Švč. Mergelės Marijos gimimo (Šilinių) atlaidai kvies tikinčiuosius iki rugsėjo 15 d. 

Karaliaus Mindaugo profesinio mokymo centro informacija

13751375137513751375137513751375137513751375137513751375