Finansiniai dokumentai

2018 m. I ketvirtis

Biudžeto vykdymo ataskaitos. Parsisiųsti.

Finansinių ataskaitų formos  - čia.

2018 m. II ketvirtis

Biudžeto vykdymo ataskaitos. Parsisiųsti.

Finansinių ataskaitų formos  - čia.

2018 m. III ketvirtis

Biudžeto vykdymo ataskaitos. Parsisiųsti.

Finansinių ataskaitų formos  - čia.

2018 m. IV ketvirtis

Biudžeto vykdymo ataskaitos. Parsisiųsti.

Finansinių ataskaitų formos  - čia.

 

2017 m. metinės finansinės ataskaitos.

2017 m. I ketvirtis

Biudžeto vykdymo ataskaitos. Parsisiųsti.

Finansinių ataskaitų formos  - čia.

2017 m. II ketvirtis

Biudžeto vykdymo ataskaitos. Parsisiųsti.

Finansinių ataskaitų formos  - čia.

2017 m. III ketvirtis

Biudžeto vykdymo ataskaitos. Parsisiųsti.

Finansinių ataskaitų formos  - čia.

2017 m. IV ketvirtis

Biudžeto vykdymo ataskaitos. Parsisiųsti.

 

2016 m. metinės finansinės ataskaitos.

2016 m. IV ketvirtis

Biudžeto vykdymo ataskaitos. Parsisiųsti.

Finansinių ataskaitų formos  - čia.

2016 m. III ketvirtis

Biudžeto vykdymo ataskaitos. Parsisiųsti.

Finansinių ataskaitų formos - čia.

2016 m. II ketvirtis

Biudžeto vykdymo ataskaitos. Parsisiųsti.

Finansinių ataskaitų formos  - čia.

2016 m. I ketvirtis

Biudžeto vykdymo ataskaitos. Parsisiųsti.

Finansinių ataskaitų formos  - čia.

 

2015 m. IV ketvirtis

Biudžeto finansinių ataskaitų aiškinamasis raštas - atsisiųsti čia.

VSAFAS - "Finansinių ataskaitų aiškinamieji raštai" - čia.

2015 m. III ketvirtis 

Biudžeto finansinių ataskaitų aiškinamasis raštas - atsisiųsti čia 

Finansinės nuomos (lizingo) ir pirkimo išsimokėtinai įsipareigojimų ataskaita - forma Nr. 3

Mokėtinų ir gautinų sumų ataskaita - forma Nr. 4

Informacija apie profesinių, aukštųjų mokyklų rodiklių valdymą - forma B13

Informacija apie ikimokyklinių, visų tipo bendrojo ugdymo mokyklų rodiklių vykdymą - forma B14

2015 m. II ketvirtis 

2-ojo VSAFAS - "Finansinės būklės ataskaita" - 2 priedas

3-ojo VSAFAS - "Veiklos rezultatų ataskaita" - 1 priedas

6-ojo VSAFAS - "Finansinių ataskaitų aiškinamas raštas" - 1 priedas

20-ojo VSAFAS - "Finansavimo sumos" - 4 priedas

Finansinių ataskaitų aiškinamasis raštas - atsisiųsti čia

Mokėtinų ir gautinų sumų ataskaita (I ketvirtis) - forma Nr. 3 ir forma Nr. 4 - atsisiųsti čia

Mokėtinų ir gautinų sumų ataskaita (II ketvirtis) - forma Nr. 3 ir forma Nr. 4 - atsisiųsti čia

2014 m. IV ketvirtis

2-ojo VSAFAS - "Finansinės būklės ataskaita" - 2 priedas

4-ojo VSAFAS - "Grynojo turto pokyčių ataskaita" - 1 priedas

5-ojo VSAFAS - "Pinigų srautų ataskaita" - 2 priedas

3-ojo VSAFAS - "Veiklos rezultatų ataskaita" - 1 priedas

8-ojo VSAFAS - "Atsargų vertės pasikeitimas per ataskaitinį laikotarpį" - 1 priedas

10-ojo VSAFAS - "Kitos pajamos" - 2 priedas

12-ojo VSAFAS - "Ilgalaikis materialusis turtas" - 1 priedas

13-ojo VSAFAS - "Nematerialusis turtas" 1 priedas

17-ojo VSAFAS - "Finansinis turtas ir finansiniai įsipareigojimai" - 7 priedas12 priedas

20-ojo VSAFAS - "Finansavimo sumos" - 4 priedas

25-asis VSAFAS - "Segmentai" - atsiųsti čia

Finansinių ataskaitų aiškinamasis raštas - atsisiųsti čia

Biudžeto finansinių ataskaitų aiškinamasis raštas - atsisiųsti čia

Pavedimo įvykdymo ataskaita - atsisiųsti čia

Finansinės nuomos (lizingo) ir pirkimo išsimokėtinai įsipareigojimų ataskaita - forma Nr. 3

Mokėtinų ir gautinų sumų ataskaita - forma Nr. 4

Nepanaudotų biudžetinių įstaigų pajamų įmokų į valstybės biudžetą, valstybės biudžeto pajamų iš mokesčių dalies ir kitų lėšų - Forma Nr. 5

Informacija apie profesinių, aukštųjų mokyklų rodiklių valdymą - forma B13

Informacija apie ikimokyklinių, visų tipo bendrojo ugdymo mokyklų rodiklių vykdymą - forma B14

 

2014 m. III ketvirtis

6-ojo VSAFAS - "Finansinių ataskaitų aiškinamas raštas" - 1 priedas

20-ojo VSAFAS - "Finansavimo sumos" - 4 priedas

2-ojo VSAFAS - "Finansinės būklės ataskaita" - 2 priedas

3-iojo VSAFAS - "Veiklos rezultatų ataskaita" - 1 priedas

Biudžeto finansinių ataskaitų aiškinamasis raštas - atsisiųsti čia

Mokėtinų ir gautinų sumų ataskaita - forma Nr. 4

2014 m. II ketvirtis

6-ojo VSAFAS - "Finansinių ataskaitų aiškinamas raštas" - 1 priedas

20-ojo VSAFAS - "Finansavimo sumos" - 4 priedas

2-ojo VSAFAS - "Finansinės būklės ataskaita" - 2 priedas

3-iojo VSAFAS - "Veiklos rezultatų ataskaita" - 1 priedas

Biudžeto finansinių ataskaitų aiškinamasis raštas - atsisiųsti čia

Mokėtinų ir gautinų sumų ataskaita - forma Nr. 4

2014 m. I ketvirtis

6-ojo VSAFAS - "Finansinių ataskaitų aiškinamas raštas" - 1 priedas

20-ojo VSAFAS - "Finansavimo sumos" - 4 priedas

2-ojo VSAFAS - "Finansinės būklės ataskaita" - 2 priedas

3-iojo VSAFAS - "Veiklos rezultatų ataskaita" - 1 priedas

Biudžeto finansinių ataskaitų aiškinamasis raštas - atsisiųsti čia

Mokėtinų ir gautinų sumų ataskaita - forma Nr. 4

 

2013 m. IV ketvirtis

2-ojo VSAFAS - "Finansinės būklės ataskaita" - 2 priedas

4-ojo VSAFAS - "Grynojo turto pokyčių ataskaita" - 1 priedas

5-ojo VSAFAS - "Pinigų srautų ataskaita" - 2 priedas

3-ojo VSAFAS - "Veiklos rezultatų ataskaita" - 1 priedas

8-ojo VSAFAS - "Atsargų vertės pasikeitimas per ataskaitinį laikotarpį" - 1 priedas

10-ojo VSAFAS - "Kitos pajamos" - 2 priedas3 priedas

12-ojo VSAFAS - "Ilgalaikis materialusis turtas" - 1 priedas

13-ojo VSAFAS - "Nematerialusis turtas" 1 priedas

17-ojo VSAFAS - "Finansinis turtas ir finansiniai įsipareigojimai" - 7 priedas12 priedas

20-ojo VSAFAS - "Finansavimo sumos" - 4 priedas

25-asis VSAFAS - "Segmentai" - atsiųsti čia
 

2013 m. III ketvirtis

6-ojo VSAFAS - "Finansinių ataskaitų aiškinamas raštas" - 1 priedas

20-ojo VSAFAS - "Finansavimo sumos" - 4 priedas

2-ojo VSAFAS - "Finansinės būklės ataskaita" - 2 priedas

3-iojo VSAFAS - "Veiklos rezultatų ataskaita" - 1 priedas
2013 m. II ketvirtis

6-ojo VSAFAS - "Finansinių ataskaitų aiškinamasis raštas" - 1 priedas

3-iojo VSAFAS - "Veiklos rezultatų ataskaita" - 1 priedas

2-ojo VSAFAS - "Finansinės būklės ataskaita" - 2 priedas

20-ojo VSAFAS - "Finansavimo sumos" - 4 priedas
2013 m. I ketvirtis

2-ojo VSAFAS - "Finansinės būklės ataskaita" 2 priedas

3-iojo VSAFAS - "Veiklos rezultatų ataskaita" - atsisiųsti čia

6-ojo VSAFAS - "Informacija apie kontroliuojamus, asocijuotuosius ir kitus subjektus" - atsisiųsti čia

20-asis VSAFAS - "Finansavimo sumos" 4 priedas