„Erasmus+“ seminare - naujų partnerių paieškos / 2018-12-17

„Erasmus+“ seminaras

Šių metų gruodžio 6-7 d. Airijoje, Malahide miestelyje vyko „Erasmus+“ 2-ojo pagrindinio veiksmo kontaktinis seminaras, kuriame dalyvavo ir Karaliaus Mindaugo profesinio mokymo centro etikos ir tikybos mokytoja Agnė Milieškienė. Renginio metu, 50 dalyvių, atstovaujančių mokymo institucijas iš 15 šalių, ieškojo partnerių savo kuriamiems projektams "Erasmus+" 2-ojo pagrindinio veiksmo rėmuose.

„Vienas iš pagrindinių seminaro tikslų – atrasti daugiau partnerių ir vystyti su jais bendradarbiavimą, siekant integruoti mokinius iš socialiai sudėtingų aplinkų į mokymo ir mokymosi procesą. Norime mūsų Centre sudaryti galimybes mokiniams sėkmingai mokytis. Todėl seminaro metu buvo vystomos projektų, kuriuose galėtų dalyvauti bendrojo lavinimo mokytojai/mokiniai idėjos, kaip integruoti naujas mokymo strategijas bei keistis gerąja patirtimi tarptautiniame lygmenyje,“ - teigia seminare dalyavusi A. Milieškienė

Susitikimo metu buvo susipažinta su mokinių įtraukties problema, buvo siekiama ieškoti potencialių partnerių, su kuriais būtų galima vystyti projekto idėją dėl intervizijos metodo taikymo darbe su mokytojais, taip pat buvo ieškota kitų potencialių partnerių, su kuriais būtų galima vystyti kitas projekto idėjas ir planuoti paraiškų teikimą pagal ES programą “Erasmus+” KA2 mokyklų mainų partnerystes. Siekiant minėtų tikslų buvo pristatytas Karaliaus Mindaugo PMC į susitikimą atvykusioms organizacijoms, dalyvauta kitose susitikimo veiklose.

Karaliaus Mindaugo profesinio mokymo centro informacija