Duokime tai, ką turime geriausio / 2014-10-08

Vizitas Vaišvydavos senelių namuose

Spalis prasidėjo Tarptautine pagyvenusių žmonių diena. Su senėjimu susijusios problemos, pagyvenusių žmonių gyvenimo sąlygos bei visuomenės požiūris į juos – tai vienas aktualiausių klausimų.

Kaip teigiama tinklapyje day.lt, dar 1982 m. Vienoje buvo patvirtinta tarptautinė senėjimo problemų sprendimo programa, o 1991 m. Generalinė asamblėja patvirtino rezoliuciją, kurioje išdėstytas požiūris ir į senatvės problemas ir nuostatai, kurių patariama laikytis visoms šalims. 1990 m. gruodžio 14 d. Jungtinių tautų organizacijos Generalinė asamblėja paskelbė spalio 1-ąją Tarptautine pagyvenusių žmonių diena.

Mūsų Centro bendruomenėje nuolat akcentuojama pagarba ir pagalbos pagyvenusiems žmonėms svarba. Kartu paminėti Tarptautinę mokytojo dieną kviečiami ir į pensiją išlydėti mokytojai, o Centro mokiniai nuolat vyksta į įvairias įstaigas, kuriose gyvena pagyvenę žmonės. Pradžiugina juos ne tik bendravimu ar apkabinimu, bet ir teikia jiems įvairias paslaugas. Spalio 8 d. Kirpimo skyriaus mokytojos su mokiniais Vaišvydavos senelių namuose kirpo senelius. Pastarieji džiaugėsi parodytu dėmesiu, mielai bendravo su Centro bendruomenės atstovais. Akciją organizavo skyriaus mokytoja D.Grinienė, o jai padėjo Smulkaus verslo organizavimo skyriaus mokytoja-metodininkė L.Bukauskienė.

Linkime visiems sekti geru pavyzdžiu, o tuomet pagyvenę žmonės nebus siejami tik su jiems kylančiomis problemomis, o dėmesys jiems nebus tik „gerumo akcija“...

Tai, ką jūs kūrėte metais, gali būti sugriauta per trumpą laiką. - Vis dėlto kurkite! Atiduodami pasauliui, ką turite geriausio, rizikuojate likti nuogi. - Vis dėlto duokite tai, ką turite geriausio!“ Motina Teresė.

Karaliaus Mindaugo profesinio mokymo centro informacija