Darbą pradeda naujoji Centro vadovė Nora Pileičikienė / 2017-12-15

Centro direktorė dr. Nora Pileičikienė.

Gruodžio 14 d. Karaliaus Mindaugo profesinio mokymo centro vadovės pareigas pradėjo eiti dr. Nora Pileičikienė. Ji perėmė pareigas iš iki šiol Centrui laikinai vadovavusio dr. Tomo Darbuto. Susirinkimo su darbuotojais metu naująją Centro vadovę pristatė Švietimo ir  mokslo ministerijos Personalo skyriaus vedėja Onutė Kacevičienė. Norėdama pasveikinti direktorę ir palinkėti sėkmingos darbo pradžios, O. Kacevičienė įteikė rašiklį pirmajam dokumentui pasirašyti.

„Pagrindinis mano veiklos tikslas – skaidrumas ir veiklos efektyvumas. Sieksiu, kad Centro veiklos būtų atliekamos remiantis įstatymais ir kitais teisės aktais. Laikausi nuostatos, kad Centro tolimesnis gyvavimas būtų grindžiamas bendradarbiavimo su visais bendruomenės nariais principu. Kviesiu bendruomenę kalbėtis, diskutuoti ir rasti geriausius problemų sprendimo būdus“, - prisistatymo darbuotojams metu teigė Centro direktorė dr. Nora Pileičikienė.

Naujoji vadovė N. Pileičikienė pabrėžia, kad pirmiausia nuodugniai susipažins su Centro vykdoma veikla ir įvertins Centro vykdomų veiklų atitiktį teisės aktams bei išsamiai susipažins su žmogiškųjų išteklių potencialu, reikalingu užtikrinti ugdymo kokybę.

N. Pileičikienė pastaruoju metu vadovavo Vytauto Didžiojo universiteto Studijų departamento Studijų kokybės skyriui, prieš tai buvo šio universiteto Karjeros centro vadovė. Išrinktoji mokyklos direktorė yra edukologijos mokslų daktarė.

Karaliaus Mindaugo profesinio mokymo centro informacija