Bendruomeniniame pasitarime - diskusijos aktualiais ugdymo klausimais / 2018-12-10

Gruodžio 7 d. Karaliaus Mindaugo profesinio mokymo centre vyko tradicinis „Bendruomeninis mokinių ir mokytojų pasitarimas“. Jame aktyviai dalyvavo ir diskutavo Mokinių tarybos nariai bei visų Centro skyrių atstovai – mokiniai ir profesijos mokytojai.

Susirinkusią bendruomenę pasveikino Karaliaus Mindaugo PMC direktorė Nora Pileičikienė, kuri linkėjo visiems ryžto, puikaus komandinio darbo ir  aktualių pasiūlymų, siekiant spręsti kylančias problemas. Mokinių tarybos koordinatorė Nijolė Dinapienė pasidžiaugė mokinių įsitraukimu organizuojant renginius, dėkojo už jų aktyvumą, pristatė Bendruomeninio pasitarimo eigą.

„Bendruomeninio pasitarimo temos ir darbotvarkė būna projektuojama Mokinių tarybos strateginės sesijos metu. Šiemet tokia sesija vyko lapkričio mėnesį Pervalkoje. Siekėme išsisaiškinti, kas iš tiesų mokiniams rūpi, ko reikia, kad būtų patobulintas ugdymo procesas,“ – pasakoja Mokinių tarybos koordinatorė Nijolė Dinapienė.

Pasitarimo metu apžvelgta Pervalkoje vykusi Mokinių tarybos strateginė sesija, kuri leido ne tik sutvirtinti komandą, bet ir pasidalinti įžvalgomis apie ugdymo proceso gerinimą. Bendruomeniniame pasitarime buvo teikiami įvairūs pasiūlymai – tiek lankomumo, tiek ugdymo proceso gerinimo klausimais. Mokiniai kartu su mokytojai įvardijo egzistuojačias problemas ir diskutavo, kaip galima jas spręsti bendru sutarimu.

Anot Mokinių tarybos koordinatorės Nijolės Dinapienės, šis pasitarimas džiugino aktyviu bendruomenės įsitraukimu. „Aptarti įvairūs klausimai ir pasiūlymai. Kiekvieno mokinio ir mokytojo įžvalgos yra labai svarbios. Viską fiksuojame ir stengiamės inicijuoti pokyčius. Pernai mokiniai išreiškė norą, kad pirmakursiams butų parengtas pirmakursių gidas, o šiemet tokį jau turėjome. Tai reiškia, kad šis pasitarimas nėra tik tam pliuso užsidėjimas, bet aktyviai prisideda gerinant ugdymo procesą,“ – pasakoja N. Dinapienė.

Dėkojame visiems dalyvavusiems!

Karaliaus Mindaugo profesinio mokymo centro informacija

1778177817781778177817781778