Artėjant Vėlinėms: prasmingos iniciatyvos / 2017-10-30

Nepamirškime uždegti Vėlinių žvakelės.

Artėja Visų Šventųjų diena ir Vėlinės - rimties bei susikaupimo metas. Laikas iki Vėlinių – puikus metas apmąstyti, kokiomis vertybėmis gyvename, malda bei geru žodžiu prisiminti brangius žmones išėjusius anapilin.

Sustodami apmąstyti gyvenimus tų, kurie išėjo pirma mūsų, galime geriau suvokti savo pačių gyvenimo prasmę ir tikslą. Šiame kelyje Bažnyčios esame kviečiami semtis išminties ir jėgų iš šventųjų pavyzdžio, todėl lapkričio 1-oji yra puiki proga ne tik švęsti amžinojo džiaugsmo viltį, bet ir labiau pasidomėti savo šventųjų Krikšto ir Sutvirtinimo globėjų, pirma mūsų nukeliavusių į Dangiškojo Tėvo namus, gyvenimu ir paprašyti jų pagalbos bei užtarimo.

Kiekvienais metais Karaliaus Mindaugo profesinio mokymo centras tęsia gražią tradiciją – prieš Vėlines pagerbia ir lanko bendruomenės mirusiųjų kapus, papuošia juos gėlėmis, uždega žvakeles. Šiemet Mokinių tarybos nariai lankė Panemunės, Karmėlavos, Kulautuvos, Senavos, Jonučių, Neveronių kapines. Juos papuošė Smulkaus verslo organizavimo skyriaus mokinių, vadovaujamų profesijos mokytojos Reginos Ribokienės, floristinėmis kompozicijomis.

Pirmo kurso floristės taip pat aktyviai prisidėjo puošiant kapus. Jos kūrė floristines pagalvėles Vėlinių tematika ir jomis papuošė Švenčiausiosios Jėzaus širdies tarnaičių kongregacijos seserų kapus. Kad užduotį būtų atlikti lengviau ir mokinės prisimintų, kas yra Šv. Vėlinės, vertybinio ugdymo mokytoja A. Milieškienė vedė pamoką apie Vėlinių prasmę, pasakojo, kas yra šventas žmogus ir kokius šventuosius turime prisiminti per Vėlines. Floristikos skyriaus vedėja A. Jurkštienė pirmo kurso studentes supažindino su kapo komponavimo principais.

Centro vertybinio ugdymo mokytojų iniciatyva Karaliaus Mindaugo PMC foje pražydo „Šventųjų“ medis. Kiekvienas kviečiamas prie jo stabtelti, nusikabinti po lapelį su Šventuoju vardu, kuris globos ištisus metus.

Visą savaitę iki Vėlinių kiekvienas bendruomenės narys gali prašyti maldos savo mirusiems artimiesiems. Tam tikslui Karaliaus Mindaugo PMC II aukšte padėta dėžutė į kurią kiekvienas gali įmesti lapelį su žmogaus, kuriam bus skiriama malda, vardu. Lapkričio 2 d. 12.00 val. Šv. Mišių metu Šv. Ignaco Lojolos koplyčioje melsimės visi kartu už mums svarbius žmones, kurių jau nėra tarp mūsų. Šv. Mišias celebruos Kauno arkivyskupas emeritas Sigitas Tamkevičius. SJ.

Lankydami kapus, malda padėkokime mirusiems artimiesiems už gyvenimą praleistą šalia mūsų, palinkėkime ramybės ir uždekime žvakutes jų sieloms. Prisimenant amžinybėm išėjusius, kviečiame išmokti pasigaminti floristinę kompoziciją, į ją sudėti šilčiausius prisiminimus ir papuošti kapus.

Karaliaus Mindaugo profesinio mokymo centro informacija

1421142114211421142114211421