Aplinkos ir patalpų priežiūros darbuotojas

Mokykitės: po 12 klasių (trukmė 2 metai)

Mokymo programa skirta parengti darbuotoją, turintį teorinių žinių ir praktinių įgūdžių atliekant aplinkos ir patalpų priežiūros darbus.

Būsimieji aplinkos ir patalpų priežiūros darbuotojai teoriniuose užsiėmimuose mokomi specialybės mokymo dalykų: darbuotojų saugos ir sveikatos, aplinkosaugos ir higienos, patalpų priežiūros technologijos, patalpų valymo įrangos ir medžiagų, patalpų apdailos medžiagų, aplinkos tvarkymo technologijos, želdynų tvarkymo įrangos ir mechanizmų, sumedėjusių želdinių priežiūros technologijos, gėlynų priežiūros, vejų priežiūros technologijos, specialybės užsienio kalbos ir bendrųjų profesinio mokymo dalykų: ekonomikos ir verslo pagrindų, civilinė saugos, profesijos informacinių technologijų, lietuvių kalbos kultūros ir specialybės kalbos, estetikos, kūno kultūros.

Praktinis mokymas vyksta Karaliaus Mindaugo profesinio mokymo centro (toliau - Centras) mokymo bazėje.

Gamybinė praktika atliekama Centro mokymo bazėje arba įmonėse, jos trukmė 15 savaičių. Gamybinės praktikos metu įtvirtinami ir tobulinami praktiniai gebėjimai.

Mokinio profesinių kompetencijų baigiamąjį įvertinimą apsprendžia kvalifikacijų egzaminų rezultatai. Baigiamųjų kvalifikacijų egzaminų komisijos sudėtį, organizavimą, baigiamųjų dokumentų išdavimo tvarką reglamentuoja Lietuvos Respublikos Švietimo ir mokslo ministerijos norminiai dokumentai. Egzaminų komisija, susipažinusi su mokinio atliktos gamybinės praktikos charakteristika, vertinimu, kvalifikacijos egzamino teorinės ir praktinės dalių rezultatais, įvertina įgytas kompetencijas ir suteikia aplinkos ir patalpų priežiūros darbuotojo kvalifikaciją.

Kvalifikacijos aprašas

Aplinkos ir patalpų priežiūros darbuotojas atlieka įvairius patalpų ir aplinkos priežiūros darbus, naudodamasis profesionalia įranga, priemonėmis ir medžiagomis, vykdo vadybininkų sudarytas užduotis.

Asmuo, įgijęs aplinkos ir patalpų priežiūros darbuotojo kvalifikaciją, turi gebėti:

  • prižiūrėti vejas,
  • prižiūrėti gėlynus,
  • karpyti, genėti medžius, krūmus ir gyvatvores,
  • valyti teritoriją,
  • parinkti tinkamas pagal valomą paviršių ir jo užterštumą valymo priemones,
  • tvarkyti įvairias patalpas, interjerą ,
  • valdyti savaeigę techniką ir kitus mechanizmus,
  • dirbti su elektros įranga,
  • ruošti įrangą darbui ir sutvarkyti ją po darbo,
  • saugiai dirbti su patalpų ir aplinkos priežiūrai skirta įranga ir įrenginiais.

Asmuo, įgijęs aplinkos ir patalpų priežiūros darbuotojo kvalifikaciją gali dirbti įvairiose verslo įmonėse, prekybos centruose, akcinėse bendrovėse, individualiose įmonėse, teikiančiose patalpų ir aplinkos priežiūros paslaugas.

Susidomėjote? Kviečiame mokytis!

Kviečiame drąsiai skambinti ir užduoti rūpimus klausimus tel. +370 626 64580.